Energiavirasto tukee suurteholatauspisteiden rakentamista

27.8.2020

Liikenteen infrastruktuurituen kilpailutus järjestetään lokakuussa 2020.

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 sähköautojen latausverkoston ja biokaasuautojen tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Suuritehoisten latauspisteiden tuen kilpailutuksessa tukea myönnetään ensisijaisesti kuntiin, jossa ei ole vielä suuritehoisia latauspisteitä. Tässä yhteydessä suuritehoisiksi latauspisteiksi katsotaan tasavirtalatausteholtaan yli 22 kW tehoiset latausjärjestelmät.

Suuritehoisten latausjärjestelmien rakentamista tuetaan 1,75 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi paikallisliikenteen linja-autojen latausjärjestelmien rakentamista tuetaan 750 000 eurolla.

Valtioneuvoston heinäkuussa antaman linjauksen mukaisesti normaalitehoisten julkisten latauspisteiden rakentamista ei tänä vuonna tueta. Sen sijaan taloyhtiöt voivat hakea tavallisten latauspisteiden rakentamiseen ARAn avustusta.

Tuet myönnetään tarjouskilpailun perusteella vaikuttavuudeltaan tehokkaimmille hankkeille. Energiavirasto järjestää tiedotuswebinaarin tarjouskilpailuun osallistumisesta 1.9.
  

Energiaviraston tiedote