Tukes: Varokaa ammattitaidottomia aurinkosähköasentajia

27.8.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista aurinkosähköjärjestelmien asennuksista.

Tukes muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa on huomioitava niiden eritysvaatimukset ja käytettävä järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Pahimmillaan näissä asennuksissa on ollut ilmeinen tulipalon vaara. Asennusten dokumentoinnissa, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirjoissa ja piirustuksissa, on myös havaittu epäselvyyksiä.

– Järjestelmien asennuksia on tehty ilman sähkötöihin vaadittavaa oikeutta niin, että sähköurakoitsija on tehnyt ainoastaan kaapeleiden kytkennät. Tällainen toiminta ei ole säädösten mukaista, Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen muistuttaa.

Mikäli sähköurakoitsija ei asenna itse kaapeleita ja laitteita, tulee hänen varmistaa huolellisesti käyttöönottotarkastuksen yhteydessä, että kaikki asennukset on tehty turvallisesti oikein. Aurinkosähköjärjestelmille tehdään aina ennen niiden käyttöönottoa ja toiselle luovuttamista käyttöönottotarkastus, josta laadittu pöytäkirja tulee ehdottomasti luovuttaa sähköasennusten haltijalle ennen laitteiston käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu kaikilta osin sitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot.

Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.
  

Tukesin tiedote
 
Tukesin aurinkosähköjärjestelmän hankintaopas