Energiavirasto perusti Älyverkkoforumin

27.9.2019

Energiavirasto on käynnistänyt Älyverkkoforumin tukemaan puhtaan energian paketin säännösten, älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa.

Älyverkkoforumin keskeinen tehtävä on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi forumissa käydään vuoropuhelua verkkoyhtiöiden sääntelymallin kehittämisestä ja kulutusjouston markkinoille pääsyn edistämisestä.

Forumin tavoitteena on keskustella teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Energiavirasto on pyytänyt forumiin edustajia viranomaisista sekä keskeisistä sähkön käyttäjiä ja energiayhtiöitä edustavista järjestöistä.


Älyverkkoforumin sivut