Sähköalan suhdannetilanne näyttää vielä kohtalaisen hyvältä

28.3.2019

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n kyselyyn vastanneiden urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden mukaan lähikuukausien suhdannetilanne näyttää vielä kohtalaisen hyvältä, mutta uudisrakentamisen volyymin odotetaan kääntyvän laskuun vuoden loppupuoliskolla.

Suhdannekyselyn vastausten perusteella rakentamisessa on meneillään korkeasuhdanteen jälkeinen käänne. Tilanne on vielä jokseenkin kohtuullinen, mutta odotuksissa on nähtävissä jo harmaita sävyjä: sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennakoivat rakentamisen volyymien laskevan erityisesti uudisrakentamisessa.

Sähkösuunnittelijoiden odotukset ovat heikentyneet kaikilla rakentamisen osa-alueilla, mutta urakoitsijat uskovat yhä korjausrakentamisen kasvuun. Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa, mikä on linjassa Rakennusteollisuus RT:n raportoiman aloitusten vähentymisen kanssa.

Suunnittelijoilla tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus on hieman parantunut viime vuodesta. Urakoitsijoiden työkannan mediaani on säilynyt edellisen kyselyn tasolla neljässä kuukaudessa. Myös töiden hintatason arvioidaan pysyneen pääosin ennallaan.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 2019 STUL:n ja NSS:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 17 prosenttia jäsenistä.

  

Suhdannekyselyraportti STUL:n sivuilla