Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti lisääntyi 82 % vuodessa

28.6.2019

Energiaviraston mukaan vuoden 2018 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkötuotantoa oli noin 120 megawattia.

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2017 lopussa verkkoon liitetyn aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti oli 66 MW. Vuodessa kapasiteetti lisääntyi noin 54 MW:lla (82 %).

Aurinkosähkön osuus sähkön pientuotannosta on noin 60 prosenttia. Sähkön pientuotanto vastaa reilua 1 prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotantokapasiteetista. Sähkön muu pientuotanto jakautuu suhteellisen tasan tuuli-, bio- ja vesivoiman sekä dieselgeneraattoreiden kesken.

Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta runsaat 20 MW, joka jakautuu yli 50 000 pientalolle, erityisesti vapaa-ajan asunnolle.

Luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä keräämiin tietoihin. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä kapasiteetista perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistoihin.

 

Energiaviraston tiedote