RAKLI: Tarveharkinta sähköautojen latauspaikoille

29.3.2019

Kiinteistöjen omistajia ja rakennuttajia edustava RAKLI ry toteutti maaliskuussa 2019 jäsenkyselyn sähköautojen latauspaikkojen rakentamisesta. Vastaajien mukaan latauspaikkoja suunnitellaan runsaasti uudiskohteisiin, mutta olemassa oleviin kohteisiin latauspisteiden rakentaminen koetaan haastavaksi.

Kyselyllä RAKLI halusi selvittää jäsentensä näkemyksiä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin kuuluvan sähköautojen latauspaikkojen rakentamisvaatimuksen tuomisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiiviin sisältyy ehdotus asettaa sähköautojen latauspaikkojen rakentamiselle kansalliset minimimäärävaatimukset vuoteen 2025 mennessä.

Enemmistö kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, ettei sitovaa latauspaikkojen rakentamisvelvoitetta tulisi asettaa, vaan asiassa tulisi luottaa kiinteistöjen omistajien omaan tarveharkintaan.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 25 kappaletta. Vastaajista yli puolet suunnittelee parhaillaan uusien latauspaikkoja rakennuttamista. Pääsääntöisesti suunnitelmat liittyvät uudiskohteisiin. Olemassa olevien kohteiden sähköjärjestelmien valmius latauspaikkajärjestelmille nähdään varsin heikoksi. Vastaajat arvioivat, että monissa vanhoissa kohteissa latauspaikojen toteutus vaatisi huomattavia investointeja kiinteistöjen sähköverkkojen uusimiseen.

  

RAKLIn uutinen