Fingridin Metsälinjan rakentaminen käyntiin

30.9.2019

Metsälinjan voimajohtotyöt käynnistyvät syksyllä 2019. Kokonaisuudessaan 303 kilometriä pitkä voimajohto valmistuu syksyllä 2022.

Voimalinjan rakennustyömaa. Kuva Mikko Arvinen

Oulun eteläpuolelta Muhokselta Haapaveden kautta Jyväskylän länsipuolella sijaitsevalle Petäjävedelle kulkevan Metsälinjan rakentaminen on jaettu kuuteen urakkaan. Hankkeen tähän mennessä valittuina urakoitsijoina toimivat Destia oy, Eltel Networks oy ja espanjalainen Elecnor S.A. Näiden urakoiden yhteenlaskettu pituus on 192 kilometriä. Viimeisten osuuksien urakoitsijat julkistetaan lähiaikoina.

400 kilovoltin Metsälinja vahvistaa merkittävästi Suomen pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia. Metsälinja rakennetaan nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle.

Rakentamiseen liittyy myös useita erillisiä sähköasemahankkeita, jotka toteutetaan omina osakokonaisuuksinaan. Työt alkavat syksyn aikana puuston poistolla ja raivaustöillä.
  

Lisätietoja Metsälinjasta Fingridin sivuilla