VEO rakentaa suuren liityntäaseman Haapajärven tuulipuistoille

30.10.2020

Fingrid ja VEO ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen kantaverkon toistaiseksi suurimman muuntoaseman rakentamisesta Haapajärvelle.

Pysäysperä-niminen muuntoasema liittää valtakunnan verkkoon merkittävän määrän tuulivoimaa. Aseman läheisyyteen Pohjois-Pohjanmaalle on rakenteilla tuhansien megawattien edestä tuulivoimapuistoja. Muuntoasema rakennetaan kantaverkon uuden tärkeän sähkön siirtoyhteyden, Metsälinjana tunnetun voimajohtolinjan yhteyteen.

Sopimuksen arvo on noin 14,5 miljoonaa euroa. Rakennustyöt valmistuvat aikataulun mukaan syksyllä 2022. Koko investointikokonaisuuden arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

  

Fingridin tiedote