Tukes: Ryhtiä käyttöönottotarkastuksiin

30.11.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa sähköurakoitsijoita ryhdistäytymään käyttöönottotarkastusten dokumentoinnissa ja käyttämään ajantasaisia pöytäkirjamalleja.

Sähköurakoitsija osoittaa lain edellyttämällä käyttöönottotarkastuspöytäkirjalla, että hänen tekemänsä sähköasennukset täyttävät voimassa olevat sähköturvallisuus- ja EMC-vaatimukset. Tukes on havainnut kenttävalvonnassa paljon poikkeamia käyttöönottotarkastuksien dokumentoinnissa. Samoja havaintoja ovat tehneet myös valtuutetut tarkastajat.

Tukesin mukaan dokumentoinnissa tulee olla erityisen tarkkana, mikäli sähköasennustyöt joudutaan syystä tai toisesta keskeyttämään tai joudutaan jatkamaan toisen sähköurakoitsijan aloittamia asennuksia. Tukesin saamista, sähköurakointia koskevista, palautteista ja reklamaatioista ilmenee, että monet harmit olisi vältetty sillä, että käyttöönottotarkastus olisi dokumentoitu asiallisesti ja pöytäkirja luovutettu haltijalle.

Tukesin mukaan myönteistä on, että käyttöönottotarkastuksissa on tehty kattavasti SFS 6000 osan kuusi mittauksia. Niiden tulokset on kuitenkin saatettu liittää epämääräisenä listana pöytäkirjan liitteeksi – siis ilman, että ne olisivat selkeästi jäljitettävissä myös myöhemminkin.

Tukesin mukaan tarkastuspöytäkirjana on käytetty lisäksi turhan usein vanhentuneita malleja, joista puuttuu oleellisia kohtia, kuten EMC-vaatimusten täyttymisen osoittaminen, kiertosuunnan yhdenmukaisuuden toteaminen ja suojalaitteiden yksilöinti.

Tukes kehottaa kaikkia toimijoita tarkastamaan käyttämänsä käyttöönottotarkastuspöytäkirjamallit. Ajantasaiset lomakkeet ovat saatavilla Sähkötietokortistosta (ST 51.21).


Tukesin tiedote

Tukes: Kunnossapidossa on usein puutteita

ST-kortiston sähköiset lomakkeet Sähköinfon verkkokaupassa