Tukes: Turvallisuutta ei saa vaarantaa lomautuksilla

31.3.2020

Laitteiden turvalliselle käytölle asetetut vaatimukset on otettava huomioon myös lomautusten ja tuotantoseisokkien yhteydessä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) muistuttaa, että vaarallisia kemikaaleja ja polttoaineita käsittelevien ja varastoivien laitosten, kattilalaitosten ja sähkölaitteistojen turvallisuus on varmistettava myös poikkeusoloissa, kuten koronaepidemian aikana tai mahdollisissa lomautustilanteissa.

Käytönvalvojien ja muiden tärkeiden vastuuhenkilöiden sairastumiset tai lomautukset sekä laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastusten tai vuosihuoltojen siirtyminen ovat turvallisuusriskejä, joihin toiminnanharjoittajan on varauduttava.

Tukes on koonnut sivuilleen ohjeistuksen laitteistojen turvallisuuden varmistamisesta poikkeusoloissa. Laitoksen turvallinen käyttö ja kunnossapito edellyttävät riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä käytöstä ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä. Yritysjohdon vastuulla on varmistua siitä, että vastuuhenkilöillä on riittävät edellytykset huolehtia heille määrätyistä tehtävistä ja turvallisuusvelvoitteista määräaikaistarkastukset ja vuosihuollot mukaan lukien.
 

Tukesin sivusto Laitosten ja laitteistojen turvallisuus poikkeusoloissa