SY: Lievästi verotettu yrittäjä on harhakuva

9.2.2006

Lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjän keskimäärin maksama kokonaisveroaste oli 36,3 prosenttia vuonna 2004, kun se palkansaajalla oli 29,5 prosenttiin. Näin ollen yrittäjän ja palkansaajan kokonaisveroasteen väliseksi eroksi tulee noin 7 prosenttiyksikköä.

Yrittäjä maksaa bruttotuloistaan yrittäjäeläkekemaksua, jonka maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Vuonna 2004 yrittäjä maksoi keskimäärin eläkevakuutusmaksua 21,4 prosenttia. Palkansaaja maksoi omasta bruttopalkastaan  4,6 prosenttia palkansaajan työeläkemaksua ja 0,25 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua.

Yrittäjän keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2004 olivat 37 708 euroa. Tästä summasta progressiivisesti verotettavien ansiotulojen osuus oli 25 132 euroa ja 29 prosentin verokannalla (verovuosi 2004) verotettavia pääomatuloja 9 771 euroa. Luvut eivät sisällä yhtiöveronhyvityksiä.

Käteen jäävä tulo verotuksen jälkeen oli yrittäjällä keskimäärin 26 481 euroa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin palkansaajien keskimääräinen tulo.

Pääomatulojen saamiseksi yrityksessä on oltava nettopääomaa - yritysvarallisuus vähennettynä yrityksen veloilla - , jota tarvitaan noin kymmenkertainen määrä nostettuun pääomatuloon verrattuna. Toisin sanoen pääomatuloa ei voi nostaa, ellei yrityksessä ole riittävästi nettopääomaa.

Edellisen perusteella yrittäjien veronalaisista tuloista ansiotuloa oli miltei kolme neljäsosaa, ja joka kolmannella yrittäjällä tulot jäivät pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka, Suomen Yrittäjen johtaja Risto Suominen huomauttaa.

Yrittäjien keskimäärin saamat veronalaiset tulot kasvoivat vuodessa 8,6 prosenttia, kun vastaava tulojen muutos palkansaajilla oli keskimäärin 6,8 prosenttia. Käteen jäävät tulot kasvoivat yrittäjillä 9,6 prosenttia, vastaavan kasvun ollessa palkansaajilla 7,7 prosenttia. Näin ollen vuoden aikana yrittäjien tulotaso suhteessa palkansaajiin parani noin kahdella prosenttiyksiköllä, Risto Suominen laskee.

Suomen Yrittäjät käytti selvityksessään Verohallituksen kaikista verovelvollisista keräämiä tietoja vuodelta 2004 maksuunpannusta verotuksesta.