Huoneistokeskus kyselee suomalaisten asumistoiveista

17.2.2006

Huoneistokeskus selvittää toistamiseen suomalaisten asumiseen liittyviä toiveita ja odotuksia laajalla internet-kyselyllä helmi-maaliskuussa. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2003 ja siihen vastasi yli 11 500 henkeä.

"Tutkimuksen tavoitteena on oppia lisää suomalaisten asumistoiveista, tarjota tietoa asuntorakentamisalan vaikuttajille ja vaikuttaa näin välillisesti myös asumisen laatuun," toteaa toimitusjohtaja Risto Kyhälä Huoneistokeskuksesta.

Kyhälän mukaan kerättyä aineistoa voidaan käyttää asuntoalan perustutkimuksissa. Aineistoa hyödynnetään myös mm. Tekesin, FinPron ja TAIK:n ympärille muotoutuneessa tulevaisuuden asumista selvittelevässä Living 24-tutkimusohjelmassa, jossa on mukana muutamien kärkiyritysten lisäksi MIT (Massachusetts Institute of Technology).
"Tuloksia verrataan myös kahden ja puolen vuoden takaiseen tutkimukseen, näin saamme kuvaa siitä, mitkä tekijät ovat nopeasti muuttuvassa asuinympäristössämme nousemassa tärkeämmiksi", Kyhälä tarkentaa.

Kyselyssä vastaajaa pyydetään kertomaan suhtautumisestaan mm. asunnon sijaintiin, pihapiiriin, taloon, huoneisiin ja asunnon teknisiin ominaisuuksiin. Lisäksi vastaajilta pyydetään asuinaluetta, ikää ja perheen kokoa koskevia taustatietoja, jotta aineistoa voidaan käyttää koko kansan mielipiteiden arvioimiseen.

Kyselytutkimuksen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Taideteollisen korkeakoulun Future Home -instituutin kanssa.  Sähköiseen kyselytutkimukseen voivat vastata kaikki halukkaat. Kysely on avoinna 1. maaliskuuta asti osoitteessa www.huoneistokeskus.fi. Tutkimuksen tulokset julkistetaan Helsingin Messukeskuksessa 7.4. avautuvan uuden Asuntomarkkinat 06 -messun yhteydessä.