Ensto kasvatti liikevoittoaan

21.2.2006

Ensto-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vertailukelpoinen suhteellinen kannattavuus heikkeni hieman edellisvuodesta. Kasvua saavutettiin erityisesti Pohjoismaissa ja Itä- ja Keski-Euroopan alueella.

Liikevoitto vuonna 2005 oli 12,5 milj. euroa eli seitsemän prosenttia 178,6 miljoonan euron liikevaihdosta. Liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna 1,8 prosenttia vertailukelpoisin luvuin laskettuna.

Ensto odottaa liikevaihdon kasvun kiihtyvän tänä vuonna. Myös orgaanisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden jonkin verran vahvistuvan. Kasvua haetaan erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan maista.

Ensto uskoo rakentamisen kysynnän pysyvän hyvällä tasolla perinteisillä markkinoilla Pohjoismaissa. Sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa ennustetaan kasvua kaikilla markkina-alueilla. Koteloiden ja komponenttien kysyntään arvioidaan pystyttävänvastaamaan hyvin uudistettujen toimintakonseptien myötä. Talonrakennuksen sähköjärjestelmissä ja sähköverkkojen järjestelmissä kasvua haetaan edelleen erityisesti Venäjältä ja muista entisen Neuvostoliiton maista eli CIS-maista.