» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2006 >Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuudesta löytyi paljon puutteita
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuudesta löytyi paljon puutteita

28.2.2006

Turvatekniikan keskuksen TUKES in mukaan eläintilojen tuotantorakennusten sähkö- ja paloturvallisuudessa on paljon parannettavaa. Tiloilta löytyi huomattavan paljon käytön aikana syntyneitä puutteita ja vikoja. Puutteita oli runsaasti myös sähköasennusten toteutuksessa ja dokumentoinnissa. Myös suunnittelussa näyttäisi olevan parannettavaa.

Tutkimus toteutettiin tekemällä sähköturvallisuuskatselmus 26 eteläpohjalaiselle eläintilalle. Katselmuksilla ilmeni, ettei tiloilla ollut tietoa sähkötöiden tekijöiden pätevyysvaatimuksista tai urakointioikeuksista. Yhdelläkään tilalla ei ollut esittää sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirjaa, joskin muutamalla tilalla kerrottiin tarkastusten olevan tehty.

Sähköasennustöitä saavat tehdä vain oikeudet omaavat sähköurakoitsijat. Rakennettua sähkölaitteistoa ei saa ottaa käyttöön ilman käyttöönottotarkastusta ja tarkastuksesta on luovutettava pöytäkirja työn tilaajalle. Myös sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusvaatimukset olivat isäntäväelle tuntemattomia.

Tutkittujen tilojen sähkölaitteistot olivat osittain erittäin huonossa kunnossa. Sähköpääkeskuksista löytyi löysiä liitoksia sekä irtonaisia kontaktoreita ja johtimen päitä, jotka voivat aiheuttaa valokaarioikosulun ja siten palon. Keskuksista puuttui myös sulakekansia tai kannet olivat rikkoontuneita, jolloin jännitteiset osat ovat kosketeltavissa aiheuttaen sähköiskuvaaran. Yhdeltäkään tilalta ei löytynyt ajantasaisia keskuspiirustuksia eikä -kaavioita.

Merkittäviä puutteita oli myös esimerkiksi moottorien puhtaudessa sekä pistorasioiden, kaapeleiden ja valaisimien kunnossa. Nämä seikat aiheuttavat sähköisku- ja palovaaroja.

Eläintilojen haltijoille tulisi antaa toimintamalleja sähköisten paloriskien hallintaan ja motivoida heitä toimimaan palojen välttämiseksi. Tutkijat esittävät, että kaikki maatalouden tuotantotilat olisi hyvä saada säännöllisen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen piiriin sulakekoosta ja tuotantosuunnasta riippumatta. Myös maatiloilla tehtävät sähkötyöt tulisi saada pakollisen varmennustarkastuksen piiriin.Lisäksi tilojen kunnossapitoon tarvitaan suunnitelmallisuutta.

Alkavan palon nopealla havaitsemisella sekä nopeasti aloitetuilla sammutus- ja pelastustoimilla on suuri merkitys syntyvien vahinkojen määrälle. Maatalouden tuotantorakennuksissa syttyvien palojen vahinkoja on mahdollista vähentää merkittävästi automaattisten paloilmoitinlaitteiden ja sammutuslaitteistojen avulla. Taloudellisesti tarkoituksenmukaisin ratkaisu voisi olla tehokas kohdesprinklaus.

Tutkimuksen kenttätyön teki TUKESin toimeksiannosta syksyllä 2005 sähköpaloasioihin erikoistunut valtuutettu sähkötarkastaja Pertti Granqvist.

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan TUKESin www-sivuilla.