Talonrakentamisen suhdanteet ovat korkealla

29.3.2006

Hyvä talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu. VTT:n ja Reed Business Information Finland Oy:n yhteistyössä tekemän ja julkaiseman rakentamisen aluebarometrin mukaan suhdanteet ovat paremmat kuin koskaan barometrin toteuttamisen aikana.

Yli 60 prosenttia suhdannekyselyyn vastanneista pitää talonrakentamisen suhdannetilannetta tavallista parempana. Asuinrakentamisen hyvä suhdannetilanne ei ole uutta, mutta tänä vuonna rakentamisen suhdannetilanne on aikaisempia kyselyn toteuttamiskertoja parempi myös muiden rakennusten osalta.

Korjausrakentamisen osalta suhdannetilanne koetaan myös erittäin hyväksi, eikä suhdanteiden heikkenemiseen usko juuri kukaan. Suhdanteiden odottaa vielä nykyisestäkin paranevan lähes 70 prosenttia vastanneista.

Suhdannekysely toteutettiin Internet-kyselynä maaliskuussa. Haastatteluja tehtiin 530 ja niiden kohteena oli sekä yksityisiä että julkisia rakennuttajia, rakentajia ja suunnittelijoita. Barometrin tulokset kuvaavat ammattimaisen rakentamisen tulevaisuudennäkymiä.