Sähkötuotteiden käyttöohjeet eivät aina täytä vaatimuksia

30.3.2006

Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvontahavainnot viime vuodelta osoittavat, että markkinoilla on runsaasti sähkötuotteita ilman kunnollisia käyttöohjeita. Myös kuluttajilta tulee jatkuvasti ilmoituksia siitä, että käyttöohjeet puuttuvat tai että niitä ei ole käännetty suomeksi tai ruotsiksi. Käyttöohje on oleellinen osa laitteen kokonaisturvallisuutta, ja kuluttajalla on oikeus saada tuotteen mukana riittävä suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje.

TUKES teki viime vuonna 2700 markkinavalvontakäyntiä myymälöihin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse ja testautti lähes 600 vaatimusten vastaiseksi epäilemäänsä sähkötuotetta. Vakavia puutteita esiintyi 50 tuotteessa, hieman edellisvuotta enemmän. Useimmiten turvallisuuspuutteita esiintyi valaisimissa, jouluvalosarjoissa, pc:n verkkoliitäntäkojeissa, jatkojohdoissa ja pistorasioissa.

Markkinavalvonnan yhteydessä testaukseen toimitetuista laitteista tutkittiin viime vuonna myös käyttöohjeita. Otokseen kuului 410 laitetta. Niistä peräti joka viidennestä (78 kpl) puuttui suomenkielinen käyttöohje. Ruotsinkieliset ohjeet puuttuivat joka neljännestä tuotteesta (105 kpl). Ohjeet puuttuivat kokonaan 6 prosentista tuotteista (26 kpl) ja puutteellisia ohjeita oli 21 prosentissa tutkituista tapauksista (85 kpl).

Markkinoille toimitettavien tuotteiden mukana on yleensä oltava tuotteen turvalliseen ja oikeaan käyttöön opastavat ohjeet. Kaikki tuotteet eivät ole sellaisia, että niiden oikea ja turvallinen käyttö vaatisi ohjeita. Ohjeiden poisjättäminen on kuitenkin poikkeuksellista ja se on aina perustuttava riskin arviointiin ja harkintaan.

On luontevaa, että valmistaja laatii alkuperäisen käyttöohjeen. Suomalainen valmistaja, maahantuoja tai jakelija vastaa kuitenkin siitä, että tuote on laillisesti Suomen markkinoilla.

Kuluttajansuojalain mukaan vastuu käyttöohjeesta on viime kädessä myyjällä. Kuluttajalla on oikeus saada selkeä käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi, ja myyjän velvollisuus on toimittaa se hänelle. Jos käyttöohjeen käännös puuttuu ja sen toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan, kuluttajalla on oikeus vaatia kaupan purkamista.

TUKES, Kuluttajavirasto ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ovat laatineet nettioppaan tuotteiden käyttöohjeiden laadinnasta. Opas on hyödyllinen paitsi valmistajille ja maahantuojille, myös vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, sillä oppaan avulla voi arvioida tuotteiden mukana toimitettavien käyttöohjeiden tasoa ennen ostopäätöksen tekoa ja ostotapahtuman jälkeenkin. Opas on saatavilla TUKESin sivuilta