Sähkörakentaminen vauhdissa vahvan suhdanteen imussa 

20.4.2006

Sähköala on kovassa vauhdissa muun rakentamisen imussa. Tämä selviää sähköurakoitsijoiden ja sähkösuunnittelijoiden yhteisestä suhdannetiedustelusta.

Vastauksien mukaan sähköalan odotukset lähitulevaisuuden rakennustuotannosta ovat erinomaiset. Peräti 96 prosenttia vastaajista  uskoo rakennustuotannon kokonaisuudessaan kasvavan tai vähintään säilyvän ennallaan.

Rakennustuotannon kokonaisuudessaan otaksui tulevana puolivuotiskautena lisääntyvän  kolmasosaa vastaajista ja lähes kaksi kolmasosaa uskoi tuotannon säilyvän ennallaan. Vain neljä prosenttia arvioi tuotannon sen vähenevän. Tulokset ovat järjestöjen syksyllä 2003 aloitettujen yhteisten suhdannetiedustelujen ylivoimaisesti optimistisimmat.

Erityisesti asuntotuotannon korjausrakentamisen ja muun korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän. Vastaajista 61 prosenttia otaksuu asuntotuotannon korjausrakentamisen kasvavan tulevana puolivuotiskautena ja ennallaan sen arvioi pysyvän 35 prosenttia vastaajista.

Suurin osa vastaajista uskoo myös asuntotuotannon kasvavan tai pysyvän ennallaan. Myös toimisto- ja liikerakentamiseen suhtaudutaan positiivisemmin kuin kertaakaan kyselyn tekemisen aikana eli syksyn 2003 jälkeen.

Teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen odotukset  olivat edelleen negatiiviset eli vähentymiseen uskovia on enemmän kuin kasvua odottavia.

Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n sivuilla.