TUKES muistuttaa urakoitsijoita jännitteen erottamisen käytännöistä

29.5.2006

Turvatekniikan keskus Tukes muistuttaa sähköurakoitsijoille suunnatussa ammattilaistiedotteessa, että johdonsuojakatkaisijaa ei ole syytä käyttää pitkäaikaiseen tai jatkuvaan jännitteestä erottamiseen.

Jännitteen kytkemisen kieltävillä kilvillä tai merkinnöillä on taipumus hävitä ajan myötä. Jos sitten sähköt katkeavat jostain syystä osassa rakennusta, saattavat käyttäjät äkkinäisenä ratkaisuna repiä lukinnat irti ja kääntää kaikki katkaisijat päälle. Lopputuloksena voi jonnekin jäädä jännitteisiä paljaita johtimen päitä kosketeltaviksi aiheuttaen sähköiskuvaaran.

Tukesin tiedotteessa todetaan, että on erittäin suositeltavaa jättää tyystin kytkemättä keskeneräisiä asennusosia käyttötoimenpitein käytettäviksi tarkoitettuihin suojalaitteisiin. Kytkennät tulisi ainakin purkaa, jos on ilmeistä, että asennusosien loppuunsaattaminen tai purkaminen tulee viivästymään huomattavasti.