STUL mukana torjumassa harmaata taloutta

27.9.2006

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL on yhdessä muiden rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen kanssa sopinut uusista ja entistä kattavammista toimista harmaan talouden torjumiseksi ja terveen kilpailun edistämiseksi. Siksi järjestöt allekirjoittivat syyskuun lopulla sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä.

Sopimus suosittaa, että urakoiden tilaajat ilmoittavat kaikkien sopimiensa vähintään 5 000 euron suuruisten urakkasopimusten tiedot verohallinnolle. Ilmoitettavia tietoja ovat urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi ja urakkahinta.

Nyt tehty sopimus korvaa 1990-luvulla allekirjoitetun vanhan sopimuksen ja siinä on enemmän allekirjoittajia. Jatkossa alihankkijan taustojen tarkistamisesta säädetään tilaajavastuulailla, joka on parhaillaan eduskunnalla käsiteltävänä.

Käytännön tulokset nähdään ensi keväänä sopimuksen seurantakokouksessa, kun pari ilmoituskierrosta uudella kokoonpanolla on käyty.