VTT saa arvioida räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuutta maailmanlaajuisesti

27.9.2006

Kansainvälinen standardointijärjestö International Electrotechnical Comission (IEC) on hyväksynyt VTT:n viralliseksi IECEx-sertifiointilaitokseksi eli arvioimaan ja hyväksymään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Näin kaikki yritykset pystyvät aiempaa selvästi helpommin myymään sähkölaitteitaan Euroopan ulkopuolelle - erityisesti Australiaan, Kiinaan ja Venäjälle.

Räjähdysvaarallisia tiloja on esimerkiksi öljynjalostamoilla, hiilikaivoksissa, elintarvike- ja kemiantehtaissa, maalaamoissa, mekaanisen puunjalostuksen tehtaissa ja turvevoimalaitoksissa.

VTT:lle myönnetty pätevyys kattaa räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellun sähkölaitteen tyyppitestauksen ja laitteen valmistaneen yrityksen tuotannon laadun arvioinnin. Laitteen hyväksyntä sisältää valmistajayrityksen tuotannon laadunvarmistuksen seurannan määrävälein yrityksessä tehtävän katselmuksen avulla.