» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2006 >Kotiportaali helpottaa asumista
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Kotiportaali helpottaa asumista

15.11.2006

Kotiportaali kokoaa yhteen asumiseen liittyviä keskeisiä asioita, jotka ovat helposti ja nopeasti saatavissa taloyhtiön tai palveluntarjoajan keskitetystä tietovarastosta. Tietovarasto yksinkertaistaa tietojen ajan tasalla pitoa ja varmistaa tietojen säilymisen paremmin kuin huoneistoihin rakennuksen valmistumisvaiheessa jaettavat kansiot.

Kotiportaalilla tarkoitetaan tässä kodin laajakaistayhteyden kautta käytettävää web-sovellusta, joka kokoaa yhteen muun muassa asumiseen, kodin teknisiin laitteisiin, huoltoon ja kunnossapitoon, remontointiin ja korjauksiin, vikoihin ja hälytyksiin, kulutustietojen reaaliaikaiseen monitorointiin sekä asunto-osakeyhtiöön liittyviä keskeisiä asioita, jotka ovat helposti ja nopeasti saatavissa taloyhtiön tai palveluntarjoajan keskitetystä tietovarastosta. Keskitetty tietovarasto helpottaa ja yksinkertaistaa tietojen ajan tasalla pitoa ja oikein toteutettuna se varmistaa tietojen säilymisen paremmin kuin huoneistoihin rakennuksen valmistumisvaiheessa jaettavat kansiot. Kotiportaalin sähköinen tietovarasto ei estä paperiversion tuottamista.

Toisaalta hyväkään kotiportaali ei korvaa hyvää suunnittelua ja toteutusta, koska suurin osa rakennuksen ja asunnon käytettävyyteen ja elinkaareen liittyvistä ratkaisuista tehdään jo rakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hyvän portaalin avulla voidaan kuitenkin helpottaa asukkaiden asumista ja elämistä sekä ohjata ja opastaa rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien oikeaan ja turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Näin voidaan auttaa myös rakennuksen ja asuntojen suunnitellun elinkaaren toteutumista ja omaisuuden arvon säilymistä.
 

Esimerkki toteutetusta kotiportaalista

 Kotiportaalin mahdollisuuksista on vaikea saada selkeää kuvaa ilman konkreettista esimerkkiä. Seuraavassa on esitetty VTT:n ASTAT–projektissa kehittämä kotiportaaliratkaisu, joka on koekäytössä muun muassa VTT:n koetalolla ja työtehoseuran tutkimuskeittiössä Rajamäellä.

Kuvan portaalin toteutuksessa on painotettu erityisesti vikoja ja hälytyksiä sekä energiankulutuksen reaaliaikaista monitorointia:

ASTAT–kotiportaalin toiminto ”sähkön käyttö” 

 

  Portaalin etusivulta löytyvät muun muassa yleiset hätänumerot sekä taloyhtiön tärkeiden palveluiden ja henkilökohtaisesti hallittavissa olevat yhteistiedot. Kohdasta asuminen löytyy tietoa siitä, miten saavutetaan hyvä sisäilma, miten säästetään energiaa ja vettä, miten ehkäistään vesivahinkoja ja miten varmistetaan paloturvallisuus. Lisäksi saadaan tietoa asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, turvallisuudesta, ympäristöasioista, muuttajan muistilistasta sekä asunnon ostosta ja myynnistä.

 Huoneisto-toiminnolla päästään selaamaan huoneiston reaaliaikaisia kulutustietoja (sähkö, lämpöenergia, vesi) sekä vikoja ja hälytyksiä. Lisäksi voidaan selata huoneistoon liittyviä asiakirjoja sekä kodinkoneiden ja sähkölaitteiden asennuksissa huomioitavia tekijöitä. Huoneiston hoito ja huolto -osa sisältää tietoa vikatilanteista, pintojen puhdistuksesta ja kodin tiloista sekä kodinkoneisiin, ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja vesi- ja viemärijärjestelmään liittyviä käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeita. Lisäksi kyseiseen osioon kuuluvat kodin huoltokirja ja asiakirjat: asemapiirros, pohjapiirros, LVISA -piirrokset, kodinkoneiden ja teknisten järjestelmien yksityiskohtaiset käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet sekä rakennusvaiheen valokuvat.

ASTAT-kotiportaalin toiminto ”huoneisto/asiakirjat/piirustukset/sähkökuvat”:

ASTAT-kotiportaalin toiminto ”huoneisto/asiakirjat/piirustukset/sähkökuvat” 


Portaalin taloyhtiö-kohdassa on esitetty taloyhtiön perustiedot, yhteystiedot, tiedotteet, yhteistilat ja niihin liittyvät sähköiset varauslistat sekä taloyhtiön tarjoamat palvelut (tarjolla olevat palvelut ja palvelupyynnön lähetys taloyhtiölle). Palvelut-osioiden alle on linkitetty tietoa lähiseudun julkisista palveluista: liikenneyhteydet, koulut, virkistys- ja urheilualueet; lähiseudun kaupoista ja muista palveluista, karttapalvelu sekä palveluiden haku-toiminto. Lisäksi portaalista voi tarkistaa, miten toimia hätätilanteessa (hätänumerot, hätäilmoituksen teko, toiminta tulipalotilanteessa). Talosuojeluohjeessa on esitetty muun muassa, millainen on yleinen vaaramerkki ja miten tulee toimia vaaramerkin kuultuaan. Poikkeustilanneohjeessa on toimintaohjeita vika- ym. poikkeustilanteiden varalle: sähkökatko, vesi poikki, hissin jääminen kerrosten väliin, ilman avainta, pitkä helle- tai pakkasjakso.


Kotiportaaliratkaisut eivät ole vielä vakiintuneet

 Kotiportaaliratkaisut eivät ole vielä vakiintuneet, ja keskustelua on käyty erityisesti siitä, missä talo- ja asuntokohtaisten tietojen ja verkkopalveluiden tulisi sijaita - asunto- vai talokohtaisella palvelimella vai kenties markkinakysynnän ohjaamana ulkopuolisten palveluntarjoajien hallussa.

 Myös kotiportaalin huoneistopään toteutuksesta on keskusteltu. Pitäisikö portaalin käyttölaite, kosketusnäyttö, asentaa kiinteästi esimerkiksi keittiön seinään jo rakennusvaiheessa. Kosketusnäyttö liitetään tällöin taloyhtiön laajakaistaverkkoon, jonka kautta kotiportaalin palvelut tarjotaan. Palvelut ovat tällöin nopeasti saatavissa 24 tuntia vuorokaudessa kaikille käyttäjille yhdenmukaisesta käyttöliittymästä. Samalla tietoturvaan liittyvät näkökohdat yksinkertaistuvat.

 Toisena vaihtoehtona on käyttää kotiportaalia laajakaistaan liitetyltä henkilökohtaiselta tietokoneelta. Tämän vaihtoehdon heikkoutena on se, että kotiportaalin käyttäminen edellyttää tietokoneen omistamista sekä käyttötilanteessa tietokoneen ja kotiportaalisovelluksen käynnistämistä. Tällöin esimerkiksi kotiportaalin raportoimia reaaliaikaisia vikoja ja hälytyksiä ei nähdä tietokoneen ollessa kiinni tai jos kotiportaalisovellusta ei ole käynnistetty. 


Kotiportaalit yleistyvät

 Suuret vuokra-asuntojen omistajat ja muutama verkkopalveluiden tarjoaja ovat kokeilleet ja rakentaneet omia asukkaille suunnattuja kotiportaalipalveluitaan. Tilanne paranee palvelun ylläpidon osalta koko ajan, koska portaaliin tarvitsee lähitulevaisuudessa päivittää vain rakennuskohtaiset tiedot, muut tiedot saa kootusti toisista yleisistä portaaleista. Tietoyhteiskuntaohjelman viitoittamana syntyneet portaalit suomi.fi ja asuminen.fi sekä www.112.fi näyttävät hyvää kehityssuuntaa. Toimitilakiinteistöjen puolella kaupallisia huoltokirja- ja dokumenttienhallintapalveluja on ollut olemassa jo jonkin aikaa.


Teksti ja kuvat: Veli Möttönen ja Kalevi Piira

Kirjoittajat toimivat erikoistutkijoina VTT:ssä ja osallistuvat ASTAT-hankkeen kotiportaalin kehitystyöhön.