Sähköalan suhdannehuippu ohitettu

23.4.2007

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin ja Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS:n maaliskuussa yhteisesti tekemän viimeisimmän suhdannetiedustelun mukaan suhdannehuippu oli keväällä 2006, jolloin odotukset rakentamisen kasvusta olivat korkeimmillaan.

Rakentamisen tilanne tulevana puolivuotiskautena näyttää jatkuvan suhteellisen vakaana, koska urakoitsijoista edelleen runsas neljännes uskoo rakentamisen kasvuun ja suunnittelijatkin uskovat tilanteen jatkuvan ennallaan.  Alan urakoitsijoiden usko asuntorakentamiseenkin on vähentynyt.

Korjattavaa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden mukaan riittää ja työkanta on kohtuullinen. Osaavan henkilöstön saaminen on vaikeaa, ja se onkin suurimpia näköpiirissä olevia ongelmia.