STUL Työnohjauksesta verkonrakennusalan sähköinen kohtauspaikka

21.5.2007

STUL Työnohjaus -sovellus on sähkö- ja televerkkojen rakennusalalle kehitetty verkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden sähköinen kohtauspaikka. Uuden sovelluksen myötä suuret verkkoyhtiöt voivat tilata yksittäisiä töitä pieniltäkin toimijoilta kustannustehokkaasti. Alan pienille ja keskisuurille urakoitsijoille syntyvät uudet markkinat.

”Sähkö- ja televerkkojen rakennuksessa ollaan siirtymässä kovaa vauhtia sähköiseen maailmaan. Osa suurista verkkoyhtiöistä työskentelee pelkästään sähköisesti rakennustöiden tilausten ja seuraamisen osalta”, Headpower Oy:n toimitusjohtaja Antti Jukarainen kertoo.

Sähköisiin toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmiin investoiminen on muodostanut esteitä pienten toimijoiden käytölle. Heillä ei ole usein mitään sähköistä järjestelmää, johon tilaaja voisi tilauksiaan toimittaa.

”Kuitenkin nämä pienet ja ketterät tekijät olisivat suurillekin verkkoyhtiöille kustannustehokkaita kumppaneita. Uusi sovellus mahdollistaa myös urakoitsijoille tehokkaamman alihankkijaverkoston käytön”, Jukarainen jatkaa.

Tavoitteena koko toimitusketjun tehostaminen

STUL Työnohjauksen tarkoituksena on tehostaa koko sähkö- ja televerkon rakentamisen toimitusketjua. Sähköisen tilausjärjestelmän lisäksi sovellus antaa työkalut työn ohjaamiseen, seurantaan ja raportointiin. Työnohjaus soveltuu kaikkien sähkötöiden, myös sisäasennusten resurssienohjaukseen.

”Esimerkiksi sähköverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyy paljon pieniä yksittäisiä töitä. Niiden toteutumisen seuraaminen on nykyisellään työlästä ja hankalaa”, Jukarainen kuvailee.

Työnohjaus-sovellus antaa töiden tilaajille mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihinsa. Työkalu yhdistää alan kirjavia tilauskäytäntöjä.

Uusi STUL Työnohjaus on tuotantokäytössä alkusyksystä lähtien. Sen kehittämisestä on vastannut Headpower Oy. Headpowerin Työnohjaus-sovelluksia käytetään jo yli sadassa alalla toimivassa yhtiössä ympäri Suomen. Sovellusversioita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alan eri toimijoiden sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kanssa.