EMC-direktiivi laajenee sähköasennuksiin

7.6.2007

Sähkölaitteiden häiriöpäästöjä ja häiriönsietoa on säädelty EMC-direktiivillä jo 1990-luvun alkupuolelta alkaen.  Nyt uusitun direktiivin soveltamisalaan sisältyvät sähkölaitteiden lisäksi myös sähköasennukset.

Direktiivi täytyy vahvistaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20.7.2007 ja sitä pitää soveltaa viimeistään 20.7.2009 alkaen. Suomessa direktiivi otetaan käyttöön muuttamalla sähköturvallisuuslakia ja täydentämällä lakia valtioneuvoston asetuksella. Tarvittavat säädösmuutokset ovat vielä valmisteilla.

Direktiivin soveltamisen helpottamiseksi EU on julkaissut oppaan, jonka sähköasennuksia koskevaa sisältöä on referoitu kesäkuun Sähköalassa julkaistussa kirjoituksessa.