» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2007 >Turvaurakoitsijoiden sertifiointi käyntiin
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Turvaurakoitsijoiden sertifiointi käyntiin

26.9.2007

Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy on aloittanut turvaurakoitsijoiden sertifioinnin. TU-yrityshyväksyntä -yrityssertifiointi korostaa laatujärjestelmään perustuvaa pitkäjänteistä toimintaa. Henkilökohtainen TU-turvapätevyyssertifikaatti painottaa alan työkokemusta, koulutusta ja pätevyyden ylläpitoa.

 Uusi sertifiointijärjestelmä on kehitetty yhteistyössä Seti Oy:n ja Turva-alan yrittäjät ry:n kanssa. Sertifioinnin tavoitteena on parantaa turva-alan toiminnan laatua entisestään. Turva-alan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kauko Pirskasen mukaan käytännönläheinen toiminta tulee näkymään tilaajille ja loppukäyttäjille toimivina ratkaisuina ja joustavana palveluna.

Kauko Pirskanen– Tarkoituksena on dokumentoida laatujärjestelmäksi myynti-, toteutus-, ylläpito- ja asennusprosessit sekä erityisesti salaisiksi luokiteltavien tietojen käsittely, Pirskanen kertoo.

 Turva-alan yrityksen laatujärjestelmän hyväksyy Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy. Tavoitteena on, että jatkossa tilaajat osaisivat vaatia laatusertifikaattia turvajärjestelmiä tekeviltä yrityksiltä.

 Turvaurakointi on vaativa ja kehittyvä toimialue, jolla toimivilla yrityksillä ja henkilöillä on tarvetta osoittaa ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Hakemuksesta myönnettävällä, yrityskohtaisella TU-hyväksynnällä yritys voi osoittaa asiakkailleen osaamisensa, ja laatuun ja pitkäjänteisyyteen painottuvan toimintatapansa. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka asentaa tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä ja täyttää sertifiointilautakunnan turvaurakoitsijakriteerit.

 TU-henkilösertifikaatti osoittaa henkilön ajantasaisen turvajärjestelmiin liittyvän ammattitaidon ja soveltuvuuden turvaurakoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin. TU-henkilösertifikaatti on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. Henkilökohtainen TU-sertifikaatti edellyttää osallistumista turvalautakunnan ylläpitokoulutukseen todistuksen voimassaoloaikana.

– Laatujärjestelmä edellyttää vastuuhenkilöiltä jatkuvaa kouluttautumista laatuun ja turva-alaan liittyviin asioihin, mikä tietyllä tavalla pakottaa turva-alan tietojen ja taitojen ylläpitoon. Turva-alan yrittäjät ry:n jäsenliikkeille koulutus on jonkin verran edullisempaa, koska järjestö ”sponsoroi” jäsenliikkeittensä koulutusta, Pirskanen selvittää.

Sertifiointilautakunnan jäsenet Turva-alan yrittäjät ry järjestää yhdessä Sähköinfo Oy:n kanssa jatkokoulutusta kulunvalvonta-, rikosilmoitus-, palo- ja henkilöturvajärjestelmistä.

 Lisäksi kaikilla alalla työskentelevillä, kuten myyjillä, asentajilla tai suunnittelijoilla, jotka joutuvat asiakkaan luottamuksellisten tietojen kanssa tekemisiin, pitää olla poliisin myöntämä turvasuojakortti. Kortti on henkilökohtainen ja se pitää uusia 5 vuoden välein. Kortteja alettiin vaatia 5 vuotta sitten, joten ensimmäiset kortit ovat tulossa uusimisikään tämän syksyn aikana.

 Turva-ala porskuttaa eteenpäin vauhdikkaasti. Yritykset ovat jo pitkään panostaneet turvallisuuteen, nimenomaan rikosilmoitusjärjestelmiin ja kamera- ja kulunvalvontaan. Kotitalouksiin on myös muodostunut omaisuusmassaa, ja asukkaat haluavat, että heidän kotiinsa eivät asiattomat tunkeudu.

 Pirskasen mukaan onkin odotettavissa, että rikosilmoitinjärjestelmien kysyntä tulee kasvamaan erityisesti omakoti- ja rivitaloissa. Uuden sertifioinnin myötä myös alan yleisen arvostuksen toivotaan nousevan.


Lue lisää Seti Oy:n sivuilta.