» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >ET:ltä opas johtoalueiden vierimetsien hoitoon
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


ET:ltä opas johtoalueiden vierimetsien hoitoon

9.4.2008

Energiateollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund ovat julkaisseet uuden sähkölinjojen vierimetsien hoito-oppaan mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi.

Lehtipuut aiheuttavat sähkölinjoille havupuita useammin ongelmia. Kuva Pertti A. Mäkinen Yli puolet Suomen sähköjohdoista sijaitsee edelleen metsissä. Sähkökatkojen yleisin syy on sähköjohdon päälle kaatunut tai siihen nojaava puu. Johdot ovat alttiina kovan tuulen, myrskyn tai lumikuorman aiheuttamille puiden kaatumisille tai taipumisille niiden päälle. Yksi tärkeimpiä sähkön toimitusvarmuutta parantavia keinoja on hoitaa oikein johtoalueiden vierimetsiä.

 Ensiharvennuksessa linjojen vieressä kasvava puusto on syytä jättää muuta metsää harvemmaksi, ja etenkin muuta puustoa pidemmiksi kasvaneet lehtipuut suositellaan poistettavaksi. Harvennuksessa kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan havupuita.

 Vierimetsien hoito-opas ei ole velvoite vaan suositus, jonka ohjeistuksia metsänomistajien toivotaan noudattavan. Suositus koskee lähinnä keskijännitteisten 20 kilovoltin (kV) linjojen vierimetsien käsittelyä. Kantaverkkoon kuuluvien suurjännitelinjojen (110–400 kV) vierimetsiä koskevat erilliset määräykset. Uusi opas on tilattavissa MTK:n toimistosta.