» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >Pk-yritysten odotukset heikentyneet keväästä
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Pk-yritysten odotukset heikentyneet keväästä

15.9.2008

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin mukaan pk-sektorin suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi keväästä. Yrityksistä 58 prosenttia ennakoi kuitenkin suhdanteiden pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana.

Pk-yrityksistä suhdanteiden merkittävään heikkenemiseen uskoo 18 prosenttia Suomen yrittäjien kyselyyn vastanneista yrityksistä, mikä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä. Lähes puolet yrityksistä odottaa oman liikevaihtonsa edelleen kasvavan vuoden sisällä, mutta kustannusten nousun pelätään heikentävän kannattavuutta. Vain puolet yrityksistä arvioi kannattavuuden säilyvän ennallaan.

Odotukset ovat matalimmat rakentamisessa ja hiukan muita paremmat palveluissa. Suomen Yrittäjien ekonomisti Harri Hietalan mukaan merkittävää romahdusta ei kuitenkaan pelätä.

– Vaikka saldoluku on laskenut voimakkaasti, lähes 60 prosenttia pk-yrityksistä ei usko merkittävään muutokseen. Lisäksi viennin osalta odotukset ovat säilyneet lähes keväisellä tasollaan. Henkilöstönkin odotetaan säilyvän vähintään nykyisellään, Hietala kertoo.

Palkkojen nousun odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla. Lopputuotteiden hintojen nousun ennakoidaan hieman hidastuvan teollisuudessa ja rakentamisessa.

Investointitahdin odotetaan hidastuvan. Pk-yrityksistä vajaa kolmannes arvioi, ettei uusia henkilöitä olisi tarvetta palkata seuraavan vuoden aikana. Yrityksistä 22 prosenttia uskoo työntekijöidensä määrän kasvavan ja 8 prosenttia arvioi määrän pienenevän. Henkilöstön kasvuun ja säilymiseen uskotaan etenkin palvelusektorilla.

Viidennes pk-yrityksistä pitää osaavan työvoiman saatavuutta edelleen pahimpana kasvuesteenä. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus koetaan ongelmaksi erityisesti rakentamisalalla. Muina esteinä pidetään työvoimakustannuksia ja kireää kilpailua. Työn sivukulujen merkitys työllistämisen esteenä korostuu pienimmissä ja nuorimmissa yrityksissä.

– Viime aikaisten merkkien perusteella on odotettavissa, että irtisanomis- ja lomautusuutisia tulee syksyn mittaan kiihtyvään tahtiin. Nyt riippuu kuluttajien luottamuksesta ja kotimarkkinasektorin pk-yritysten uskosta, säilyykö työttömyysaste lasku-uralla, Hietala tiivistää.

Pk-sektorilla nähdään, että erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa on kehitettävää. Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen koetaan toiseksi useimmin tärkeimmäksi kehittämistarpeeksi. Syksyn 2008 Pk-yritysbarometri perustuu noin 3 800 pk-yrityksen vastauksiin.

 

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometri 2/2008