» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >Telinetorstai tähtää putoamistapaturmien vähentämiseen
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Telinetorstai tähtää putoamistapaturmien vähentämiseen

22.5.2008

Yhdeksännen kerran järjestettävä Telinetorstai -teemapäivä korostaa tänä vuonna jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän roolia putoamisvaarojen ennaltaehkäisyssä.

Tänään telinetorstaina työsuojeluviranomaiset tekevät tehostetusti telineisiin kohdistuvia tarkastuksia koko valtakunnan alueella. Myös Rakennusliiton toimitsijat tekevät työmaakäyntejä ja tiedottavat telineturvallisuuden tärkeydestä.

Kolmasosa vakavista työtapaturmista johtuu putoamisista. Kuva Mikko KäkeläTyöntekijä putoaa tavallisimmin joko kulkutien tai työtason reunan yli, heikon tai puutteellisen rakenteen läpi tai vakavuudeltaan puutteellisen rakenteen sortuessa tai kaatuessa. Suurin osa tällaisista tapaturmista pystyttäisiin välttämään käyttämällä korkealla tehtävissä töissä kunnollisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja suojakaiteilla varustettuja työtelineitä tai henkilönostimia sekä järjestämällä työtasoille turvalliset nousutiet.

Jokainen urakoitsijan tulee nimetä työmaalle vastuuhenkilö huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta. Vastuuhenkilö järjestää itse tai yhteistyössä päätoteuttajan kanssa työntekijöilleen kunnolliset työtelineet sekä tarvittaessa turvavaljaat. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työnantajalle, jos ei vaaroja itse pysty poistamaan. Tapaturmien tutkimuksissa on todettu, että mitä useampia vaaroista ilmoittamisia työpaikalla tehdään, sitä vähemmän sattuu tapaturmia.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton teettämän tutkimuksen mukaan rakennustöissä tapahtui vuosina 1999–2004 yhteensä 66 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Lähes kolmasosa työkuolemista johtui työntekijän putoamisesta ja näistä kolmasosaan liittyi telineiden ja tikkaiden virheellinen käyttö.

Vaarojen tunnistamista tukee lukuisille työmaille jaettu tarkastuslista "10 kysymystä omaksi ja kaverin turvaksi". Taskuun mahtuvan kysymyslistan tarkoitus on, että kaikki rakennushankkeen osapuolet tarkkailisivat työmaalla työympäristöä ja puuttuisivat havaitsemiinsa putoamisvaaroihin.

 

Sähköinfon asiakaslehden juttu turvallisesta korkeanpaikantyöskentelystä (pdf).