» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >VTV vaatii sähkönsaannin huoltovarmuuden parantamista
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


VTV vaatii sähkönsaannin huoltovarmuuden parantamista

26.8.2008

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Pohjoismaiden tulisi vahvistaa yhteistyötään sähköhuollon valmiussuunnittelussa.

 Suomen, Tanskan ja Norjan tarkastusvirastot ovat arvioineet Pohjoismaiden välistä sähköhuollon valmiusyhteistyötä. Tarkastuksen perusteella Pohjoismaiden välillä ei ole riittävästi sellaista yhteistyötä, jolla varauduttaisiin kantaverkolle tapahtuneiden vahinkojen korjaamiseen.

 Tarkastusvirastot pitävät myönteisenä sitä, että pohjoismaisilla kantaverkkoyhtiöillä ja valmiusviranomaisilla on valmiusyhteistyötä, johon sisältyy kokemusten vaihtoa, yhteisiä selvityksiä ja myös valmiusharjoituksia. Vahinkojen korjaamistarpeiden varalta ei ole kuitenkaan olemassa virallista yhteistyösopimusta.

 Kansallisissa valmiussuunnitelmissa ei ennakoida tilanteita, joissa jokin Pohjoismaa tarvitsisi naapurimailta apua kantaverkon laajojen vahinkojen korjaamisessa. Myös laaditut riski- ja haavoittuvuus-analyysit ovat VTV:n mukaan tältä osin puutteellisia.

 Myrskyjen ja muiden luonnonilmiöiden aiheuttamat mittavat sähkökatkot ovat viime vuosina aiheuttaneet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vakavia häiriötilanteita ja laajakantoisia seurauksia elinkeinoelämälle, kotitalouksille ja kansantaloudelle. Tarkastusvirastojen mukaan valmiussuunnitelmia tulisikin laajentaa käsittämään sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan korjausresursseja muista maista vahinkojen nopeaksi korjaamiseksi.