Suomi menestyksekäs viestintämarkkinavertailussa

30.6.2008

Muiden Pohjoismaiden tapaan Suomi menestyy hyvin laajakaistan levinneisyyttä kuvaavassa kansainvälisessä vertailussa. OECD:n tutkimuksen mukaan Tanskassa on eniten kiinteitä laajakaistaliittymiä eli 35 liittymää 100 asukasta kohden.

Suomessa oli vuoden 2007 lopussa yli 1,6 miljoonaa kiinteää laajakaistaliittymää. Se tarkoittaa 30,7 laajakaistaliittymää sataa asukasta kohden. Vuotta aiemmin vastaava lukumäärä oli 27,2. OECD:n keskiarvo on noin 20.

Pohjoismaissa suurin osa kiinteistä laajakaistaliittymistä on toteutettu DSL-tekniikalla. Vain vajaa viidennes Suomessa olevista liittymistä oli muita kuin DSL-liittymiä.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on kokonaisuudessaan Euroopan edullisimmat matkapuheluiden hinnat. Myös mobiililaajakaistaliittymät ovat Euroopan halvimpia.

Viestintäviraston markkinakatsaus 1/2008 esittelee kansainvälisiä viestintämarkkinoita kuvaavia tietoja. Julkaisussa on kuvattu keskeisiä viestintämarkkinoiden indikaattoreita, hinnoittelua ja kuluttajien käyttäytymistä viestintä- ja mediamarkkinoilla. Katsaus perustuu Viestintäviraston erilaisista julkisista lähteistä keräämään tietoon.