» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >TUKESin sähköturvallisuusvalvonnan raportti vuodelle 2007 on ilmestynyt
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


TUKESin sähköturvallisuusvalvonnan raportti vuodelle 2007 on ilmestynyt

31.7.2008

Tukesin vuosiraportti toimialan onnettomuuksista on ilmestynyt. Raportti sisältää tiedot vuonna 2007 sattuneista Tukesin VARO-rekisteriin kirjatuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Raporttiin kirjatuista sähkötapaturmista ammattilaisille sattui 25 ja maallikoille tai tehtävään opastetuille maallikoille 37.

Tukesin sähköturvallisuusvalvonnan kohteita ovat mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus, sähkötuotteiden valmistus ja maahantuonti, sähkölaitteistot, -asennukset ja -urakointi sekä tarkastuslaitokset ja tarkastajat. Tukes valvoo myös hissien turvallisuutta, hissien asennus- ja huoltoliikkeiden toimintaa sekä hissejä tarkastavien laitosten toimintaa.

Ammattilaisille tapahtui viisi vakavaa sähkötapaturmaa. Kuten aikaisempina vuosina sattui ammattilaisille kaikista eniten tapaturmia teollisuusympäristössä tai sähköyhtiöiden kytkinlaitteistoissa.

Vuonna 2007 yksi tapaturma vaati maallikkomiehen hengen. Maallikoilla yleisin sähkötapaturman seuraus oli ohi menevä kipu tai alle kuukauden työkyvyttömyys. Maallikot saavat selvästi eniten sähköiskuja erilaisista sisäasennuksista sekä siirto- ja jakeluverkoista.

Virheellinen toiminta tai inhimillinen erehdys oli vuonna 2007 tapaturman välittömänä syynä yli puolessa kaikista sähkötapaturmista. Maallikoilla tyypillisimpänä tapaturman syytekijänä voidaan pitää ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä.

Sähköpalot

Suurin osa sähköpaloista syttyy kotiympäristössä. Noin 80 % sähköpaloista saa alkunsa erilaisista sähkölaitteista. Usein sähköpalo syttyy päälle unohtuneista kodinkoneista. Myös sähkökiukaan päälle kuivumaan ripustetut vaatteet leimahtavat usein tuleen. Sähkölaitteistossa alkanut palo on voinut johtua esimerkiksi eristysviasta, löysästä liitoksesta tai ylikuormituksesta. Teknisten vikojen ja väärinkäyttötapauksien aiheuttamien määrät ovat suunnilleen yhtä suuret.

Laitteiden virheellisestä käytöstä johtuneet liesipalot ovat lisääntyneet voimakkaasti eri rakennustyypeissä, erityisesti hoitoalan rakennuksissa. Tämä heijastellee laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä, väestön ikääntymistä ja yksin asuvien vanhusten määrän kasvua, mikä aiheuttaa paloturvallisuusriskejä asumismuodosta riippumatta.

Sähköpalojen ennaltaehkäisyä ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja on monenlaisia, esimerkiksi laitteiden ajastimet ja automaattiset virrankatkaisujärjestelmät. Automaattisten paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien nykyistä laajempi käyttäminen ja niiden asianmukainen kunnossapito nopeuttaa palojen havaitsemista ja vähentää sekä henkilö- että omaisuusvahinkoja.

Hissit

Hissitapaturmiksi on kirjattu tapaukset, joissa vahinko on aiheutunut hissin käyttäjälle. Lukumäärissä on mukana myös liukuportaissa sattuneita tapaturmia. Vuonna 2007 kirjattiin neljä hissitapaturmaa. Viime vuonna sattui vain yksi vakava tapaus. Hissiasentaja sai sähköiskun päähänsä hissikorin alla sijainneesta lattiakoskettimesta, jossa oli 230 V jännitteiset naparuuvit suojaamattomina.