» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >InfraRYL yhdistää tekniset ja rakennevaatimukset
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


InfraRYL yhdistää tekniset ja rakennevaatimukset

19.11.2008

Infrarakentamisessa on tapahtunut suuria muutoksia. Aikaisemmin infrakohteiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon hoiti julkinen sektori, nyt toimialalla on siirrytty avoimiin markkinoihin, jossa hyödynnetään kilpailun tarjoamaa etua.

Infrarakentaminen on avannut yksityisille yrityksille laajat markkinat. Toiminnan laajentuessa on huomattu, että tarvitaan yhteiset ja kaikkien omaksumat nimikkeet ja laatumäärittelyt, jotta projektit voidaan toteuttaa tehokkaasti ja laadukkaasti avoimilla infrarakentamisen markkinoilla.

Rakennustietosäätiön ja infra-alan toimijoiden käynnissä olevassa InfraRYL-hankkeessa yhdistetään eri toimialojen yleiset tekniset vaatimukset ja luodaan uudentyyppiset rakenteiden toimivuusvaatimukset. Uusien infra-alan yleisten vaatimusten avulla suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito yhdentyvät paremmin, ja järjestelmällä odotetaan olevan lukuisia myönteisiä vaikutuksia koko infra-alalle.

Sähköinfra voi olla komeaakin.Tekniset ja toimivuusvaatimukset

InfraRYL-järjestelmä sisältää sekä rakenteiden toimivuusvaatimukset että rakentamisen tekniset vaatimukset.

Toimivuusvaatimuksia käytetään suunnittelun ohjauksessa ja niillä kuvataan, kuinka rakenteet ja niiden osat toimivat suunnitellun käyttöiän ajan. Toimivuusvaatimuksilla hallitaan siten elinkaarenaikaista laatutasoa. Toimivuusvaatimuksiin saadaan aineisto kunkin alan suunnitteluohjeista ja määräyksistä.

Toimintatapoja yhdistämällä säästetään voimavaroja tarpeellisempaan kehitystyöhön ja osaamisen parantamiseen. Yhdentämällä suunnittelua ja rakentamista kaikki hankkeen osapuolet saavat saman käsityksen rakenteiden suunnitellusta käyttöiästä ja rakenteiden odotetusta toiminnasta käyttöiän aikana, esimerkiksi korjausten ja kunnossapidon tarpeista.

Valmista ja tulevaa ohjeistusta

Tällä hetkellä InfraRYL-järjestelmästä on valmiina INFRA 2006. Rakennusosa ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje, InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet ja Infra RYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat.

Tekeillä on InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2 Järjestelmät ja InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkarakenteet.

Sähköistysohjeet

Infrarakentamisen sähkönjakelua ja tie- ja aluevalaistusta koskevat osat tulevat osaan 3 Järjestelmät. Sähkönjakelua koskeva osuus tehtiin alan asiantuntoista kootun ryhmän voimin vuoden 2007 aikana. Tie- ja aluevalaistusta koskevaa osaa laaditaan tämän syksyn aikana. Koko InfraRYL-laatuohjeiston pitäisi olla valmiina vuodenvaihteeseen mennessä.

Sähkönjakelun osio koostuu ohjeista, jotka käsittävät maakaapeleiden asennukset, ilmajohtojen asennukset sekä muuntamot. Heikkovirtakaapeloinneista on oma osio.

Ohjeiston maakaapelirakenteet sisältävät kaapelit ja kaapeleiden suojarakenteet sekä kaapeliojan kaivu- ja täyttötyöt. Ilmajohdot käsittävät ilmajohtojen hankinnan, niiden asentamisen pylväisiin sekä ilmajohtojen maadoituksen. Ilmajohtojen kannatusrakenteet käsittävät pylväiden, mastojen tai muiden vastaavien kannatusrakenteiden sekä pylväsjalustojen, kiinnitystarvikkeiden ja muiden osien hankinnan ja asentamisen kaivantoon. Muuntamot, keskukset ja jakokaapit käsittävät laitteistojen hankinnan ja asentamisen.

Rakenteilla oleva tie- ja aluevalaistusosio käsittää tie- tai aluevalaistuksen rakentamisen joko maakaapeli- tai ilmajohtoasennuksina metalli- tai puupylväin. Ohjeiden laadinnassa huomioidaan Tiehallinnon tievalaistuksen rakentamisen ohjeistus. Myös yleisemmät kunnalliset vaatimukset otetaan mukaan ohjeistukseen.

Laatuohjeisto verkostourakointiin

Rakenteilla oleva InfraRYL-laatuohjeisto on todellinen apuväline verkostourakointiin silloin, kun samanaikaisesti alueella toimii useita eri urakoitsijoita. Laatuohjeiden avulla eri urakoitsijat voivat toteuttaa oman työnsä oikein aiheuttamatta vahinkoa muiden urakoitsijoiden työsuoritteille.

InfraRYL-laatuohjeistuksesta on tarkoitus tulla YSE:n kaltainen ohjeistus verkostourakoinnin töiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Noudattamalla laatuohjeistusta projekti toteutetaan laadukkaita materiaaleja sekä oikeita ja turvallisia työmenetelmiä käyttäen, jolloin työn lopputulos tyydyttää kaikkia osapuolia.

Kuva: Pertti A. Mäkinen
Teksti: Arto Kari

Kirjoittaja on Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n pääarvioija.

Artikkeli on tiivistelmä Sähköala-lehden numerossa 11/2008 julkaistusta kirjoituksesta.