» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2008 >Kevään standardiuudistukset tuovat lukuisia muutoksia
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Kevään standardiuudistukset tuovat lukuisia muutoksia

15.2.2008

Pienjännitesähköasennuksia koskeva SFS 6000 -standardisarja uudistui vuoden vaihteessa. Uuteen standardiin siirtymistä koskeva kolmen kuukauden siirtymäaika umpeutuu maaliskuun lopussa. Yliaaltoja koskeva EN 61000-3-12 -standardi astui voimaan helmikuun alussa. Myös monet yleiskaapelointia koskevat standardit uusiutuvat.

Lisää lukemista löydät Sähköinfon verkkokaupasta Maaliskuun alusta alkaen lähes kaikilta pistorasioilta vaaditaan vikavirta- ja häiriösuojaus, ja myös maadoitusta koskevat entistä tarkemmat ohjeet. Pienjännitesähköasennuksia koskeva SFS 6000 – standardisarja käsittelee aiempaa laajemmin myös sähkömagneettisilta häiriöiltä suojautumista. Esimerkiksi sähkökeskukset vaativat aikaisempaa enemmän tilaa ja eritasoisille kaapeloinneille saatetaan vaatia omat hyllyt, joiden tilantarve tulee huomioida.

 Sähköasennuksissa noudatetaan voimassa olevien standardien määrittelemää turvallisuustasoa. SFS 6000 -standardisarjan muutokset tulivat virallisesti voimaan tammikuussa Tukes-ohjeen S10 ilmestyttyä. Standardisarjan kolmen kuukauden siirtymäaika umpeutuu maaliskuun lopussa, joten standardisarjan uutta painosta tulee noudattaa kaikissa 31.3.2008 jälkeen aloitettavissa sähköasennustöissä. Keskeneräisiä, normaalin rakentamisaikataulun mukaisia töitä ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, ellei kohteen rakennustyö keskeydy tai viivästy tavanomaista rakentamisaikaa huomattavasti pidemmäksi.

 Lainsäädännön mukaan kaikilla sähköurakointia tekevillä yrityksillä on oltava hallussaan ajankohtainen tieto sähkötöitä koskevasta lainsäädännöstä. Uudet standardit on koottu Suomen Standardisoimisliiton kustantamaan SFS-600 -käsikirjaan. Sähköinfolta on puolestaan ilmestynyt uusi opas ”SFS-6000 – Muutokset 2007” standardisarjan muutoksista. Lue lisää: Sähköasennusstandardien keskeiset muutokset


Yliaaltostandardi

 Helmikuun alusta voimaan astunut uusi eurooppalainen standardi EN 61000-3-12 säätelee taajuusmuuttajien ja muiden taloteknisissä sovelluksissa yleisesti käytettävien sähkölaitteiden synnyttämiä harmonisia yliaaltoja. Näyttöjen ja valojen vilkkuminen, muuntajien ylikuumeneminen, suojakatkaisinten laukeaminen, sulakkeiden aiheeton palaminen, tietokoneiden vikaantuminen, virheelliset mittarilukemat ja sähköjohtojen kuumeneminen ovat ongelmia, joita harmoniset yliaallot saavat aikaan. EN 61000-3-12 määrittää yleiseen sähköverkkoon syötettävien harmonisten yliaaltovirtojen suurimman sallitun tason.

 Standardi koskee julkisiin pienjänniteverkkoihin, kuten asuin-, liike- tai pienteollisuusrakennuksiin, asennettavia taajuusmuuttajia. Jos taajuusmuuttajalla on standardin mukainen hyväksyntä ja valmistajan antama vaatimustenmukaisuustodistus, ei asiasta pitäisi aiheutua ongelmia.


Yleiskaapelointistandardit

 Merkittävä osa yleiskaapelointijärjestelmää koskevista standardeista uusiutui vuoden 2007 aikana. Viestintäviraston uusiutuva määräys 25E/2008M kiinteistön sisäjohtoverkosta johtaa yleiskaapelointijärjestelmän entistä laajempaan käyttöön myös asuinkiinteistöjen sisäjohtoverkoissa. Entistä nopeampien laajakaistayhteyksien tarve muuttaa myös osaltaan verkkojen rakennetta.

 Yleiskaapelointijärjestelmää on käsitelty ST-aineistossa standardien, määräysten ja käytäntöön soveltamisen osalta hyvin laajasti, ja aineistoa on päivitetty vaiheittain jo viime vuoden keväästä lähtien. Standardimuutoksista johtuvia päivityksiä on tehty useisiin yleiskaapelointia käsitteleviin ST-kortteihin. Myös laaja yleiskaapelointijärjestelmiä käsittelevä ST-käsikirja 16 on vastikään uudistettu. Kevään aikana tullaan julkaisemaan muun muassa kokonaan uusi ST-ohjekortti kotien yleiskaapelointijärjestelmien suunnittelusta (ST 681.11) sekä päivitetty kiinteistön sisäjohtoverkon tarkastusasiakirja. Lisäksi julkaistaan uusi opas kiinteistöjen monipalveluverkoista.


Energiatodistus

 Tämän vuoden alusta rakennuksilta on vaadittu todistus energiatehokkuusluokasta. Energiatodistus vaaditaan jo suunnitteluvaiheessa ennen rakennusluvan myöntämistä. Lue lisää: Energiatehokkuusluku lasketaan ja mitataan