» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2009 >Kiinteistövalvomo on ikkuna kiinteistön sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Kiinteistövalvomo on ikkuna kiinteistön sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin

10.12.2009

Kiinteistöjen paikallis- ja/tai etävalvontaa sekä käyttöä, ohjausta, säätöä, analysointia ym. hoidetaan enenevästi jonkinlaisen graafisen käyttöliittymän eli valvomon avulla. Nykyiset käyttöliittymät tarjoavat runsaasti ominaisuuksia ja tehokkaita työkaluja toimintojen hallintaan.

Huolella toteutettu, havainnollinen ja helppokäyttöinen valvomo on hyvin toimivien järjestelmien ja hyvin käyttäjiään palvelevan rakennuksen perusedellytys, yhtä tärkeä kuin ratti on auton ohjaamisessa. Hyväkään auto ei pysy tiellä ilman liikennesääntöjä ja auton hallintalaitteita tuntevaa kuljettajaa, eivätkä rakennuksen järjestelmät toimi määrittelyjen mukaan ja suunnitellusti, ilman hyvin koulutettua, perehdytettyä ja ohjeistettua käyttöhenkilöstöä.

Rakennuksen huolella ylläpidetyt ja oikein käytetyt järjestelmät ovat toimivan, energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen rakennuksen perusedellytys. Jokainen rakennus on yksilö, johon käyttöhenkilöstön on tutustuttava rakenteineen ja järjestelmineen kokonaisuutena, jotta yhteistyö olisi sujuvaa ja johtaisi toivottuun lopputulokseen.

Hyvän käyttöliittymän ja valvomon tunnusmerkkejä

Graafiset käyttöliittymät rakentuvat hierarkkisista, toisiinsa ketjutetuista kaavionäytöistä ja niitä tukevista erityyppisistä lisätieto- ja apunäytöistä. Nykyiset käyttöliittymät tarjoavat runsaasti ominaisuuksia ja tehokkaita työkaluja toimintojen hallintaan.

Hyvän käyttöliittymän piirteitä ja toteuttamisperiaatteita on käsitelty muun muassa kortissa ST 721.01 Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät.

 Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto on valvomoiden perusominaisuus mahdollistaen mm. etävalvonnan ja valvomopalvelun hankinnan lähes mistä tahansa.   

Hyvä käyttöliittymä on


Tehokas käyttö edellyttää monipuolista tietotaitoa

Rakennusten, järjestelmien ja valvomon ja siihen liitettyjen järjestelmien tehokas käyttö edellyttää käyttöhenkilökunnalta laaja-alaista ja monipuolista tietotaitoa rakennuksesta järjestelmineen. Koska järjestelmät ovat viime vuosina vauhdilla kehittyneet ja kehittyvät edelleen, tietotaidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen tarvitaan koulutusta, perehdyttämistä ja itsenäistä opiskelua.

Käyttöhenkilökunnan on tunnettava ohjattavat prosessit hyvin, kuten ilmastoinnin ohjaukset, lämmön talteenotto, ymmärrettävä säätökaavioita ja -teoriaa. Koulutusta ja elinikäistä oppimista tarvitaan myös siksi, että kiinteistönhoitotehtävien ulkoistaminen on lisännyt käyttöhenkilökunnan tarvetta hallita eri toimittajien erilaisia järjestelmiä ja entistä useammin myös tietyllä syklillä vaihtuvaa kiinteistökantaa.

Siinäpä on haastetta kerrakseen. Sitä helpottamaan Sähkötieto ry on julkaissut muun muassa kiinteistönhuollon käyttökoulutukseen tarkoitetun ST-käsikirjan n:o 22 Kiinteistöjen valvomojärjestelmät. 

Käyttödokumentointi oltava saatavilla

Rakennuksen ja sitä ohjaavien järjestelmien sielunelämä ei avaudu käyttöhenkilökunnalle ilman hyvää, ajan tasalla olevaa käyttödokumentointia. Sen lisäksi tarvitaan hyvä ohjeistus, jota on syytä päivittää ja tarkentaa aina, kun lisäyksiä ja muutoksia tehdään tai käytön yhteydessä havaitaan, että tietty asia on tässä kiinteistössä hoidettava juuri näin, että homma toimisi.

Käyttödokumentointi-, kunnossapitoohjelmat, huoltokirja ja koulutusmateriaali on mahdollista ja kätevääkin sijoittaa valvomo-pc:lle, jolloin se on tarvittaessa aina käytettävissä.

ST-käsikirjan n:o 22 liitteenä on levyke, joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista. Levykkeen perustietotarjontaa täydentää viiden valvomotoimittajan järjestelmäesimerkit.

Käyttöhenkilökunnan koulutus

Käyttöhenkilökunnan koulutus on hyvä mieltää rakennusprojektin välttämättömäksi osaksi ja muistaa huomioida projektitoimituksissa, aikataulutuksessa ym. projektin hallintaan liittyvässä. Varsinkin vaativissa kohteissa käyttöhenkilökunnan järjestelmiin perehdyttäminen on syytä tehdä tarkoin suunnitellun ohjelman ja aikataulun mukaisesti.

Käyttäjien koulutusta ja ohjeistusta ei pidä unohtaa. Järjestelmän tarjoamat, esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvät edut ja hyödyt saattavat jäädä saavuttamatta, ellei rakennuksen käyttäjiä perehdytetä ja ohjeisteta riittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa henkilöstötilaisuuden yhteydessä annettavaa opastusta sekä selkeitä huone- ja järjestelmäkohtaisia käyttöohjeita tai kilpiä. 

Kirjoittaja toimii teknisenä asiantuntijana Sähköinfo Oy:ssä.

Artikkeli on tiivistelmä Sähköala-lehden numerossa 12/2009 julkaistusta kirjoituksesta.