» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2009 >Puhtaampaa sähköä sarja-aktiivisuotimen avulla
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Puhtaampaa sähköä sarja-aktiivisuotimen avulla

20.5.2009

Tyypillisiä sähköverkossa esiintyviä ongelmia ovat virran ja jännitteen yliaaltojen sekä eripituisten jännitteen alenemien eli jännitekuoppien esiintyminen.

Tekniikan lisensiaatti Juha Turunen on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan sarja-aktiivisuotimen käyttöä sähkön laadun parantamisessa. Turusen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että sarja-aktiivisuotimen avulla sähköverkossa esiintyviä häiriöitä voidaan vähentää merkittävästi.

Yliaallot ovat verkkovirtaan tai -jännitteeseen summautuneita signaaleja, joiden taajuus on suurempi kuin 50 Hz verkkotaajuus. Yliaallot ovat useimmiten harmonisia, eli verkkotaajuuden kokonaisia monikertoja. Ne aiheuttavat muun muassa lisähäviöitä sähkönjakeluverkossa sekä häiriöitä verkkoon kytkettyjen sähkölaitteiden toiminnassa.

 Tutkimustyön tuloksena on kehitetty takaisinkytkettyyn säätömenetelmään perustuva yhdistetyn sarja-rinnakkaisaktiivisuotimen (UPQC) säätöjärjestelmä, jota käyttäen verkkojännitteessä esiintyvät jännitekuopat voidaan kompensoida entistä tehokkaammin.

Jännitekuoppa on lyhyt jännitekatkoa muistuttava ilmiö. Tällöin jännite laskee hyvin lyhyeksi ajaksi, mutta ei katkea kokonaan. Jännitekuopan haitallisuuteen vaikuttaa kuopan syvyys ja kestoaika. Tyypillisiä jännitekuoppien aiheuttamia haittavaikutuksia ovat mm. valaistuksen voimakkuuden vaihtelu eli välkyntä sekä automaattiset teollisuusprosessien alasajot laitteistojen jännitesuojausten toimiessa.

Nyky-yhteiskunnan riippuvuus sähkön häiriöttömästä saannista on jatkuvasti suurempi, sillä sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa ja modernit elektroniset laitteet ovat herkempiä verkossa esiintyville häiriöille. Lisäksi jo suhteellisen pienetkin poikkeamat sähkön laadussa voivat saada aikaan suuria taloudellisia tappioita tietyillä teollisuudenaloilla, kuten puolijohde- ja kemianteollisuudessa, joiden prosessit ovat herkkiä syöttöjännitteessä esiintyville poikkeamille.