» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2009 >Palovaroittimien asennusasetuksiin tulee muutoksia
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Palovaroittimien asennusasetuksiin tulee muutoksia

29.4.2009

Valtioneuvosto on antanut 29.4.2009 asetuksen palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista. 1.1.2010 jälkeen myytävien palovaroittimien tulee täyttää SFS - EN 14604 palovaroitinstandardin vaatimukset. 

Tuotteiden tulee olla CE -merkittyjä palovaroitinstandardissa mainituin tiedoin. Näitä tietoja ovat mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero ja valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta. Palovaroittimen mukana on toimitettava kirjalliset käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ohjeissa on oltava tiedot palovaroittimen asianmukaisesta sijoittamisesta, asennuksesta, kunnossapidosta, testauksesta ja hävittämisestä.

Sisäasiainministeriö on antanut 14.4.2009 asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Aiemmasta poiketen 1.1.2010 lähtien asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 neliötä kohden. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Näin asukkaille jää aikaa poistua turvallisesti asunnosta.

Ympäristöministeriö on muuttanut 30.6.2008 annetulla asetuksella Rakentamismääräyskokoelman osaa E1. Aiemmasta poiketen sähköverkkoon kytketyt uudisasunnot ja kaikki päivähoitolaitokset, joihin on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 jälkeen, tulee varustaa sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta.