Sähköalan 3D-tuotekuville yhteinen ohjeistus

1.7.2010

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry (SSTL) ja Sähkösuunnittelijat NSS ry ovat luoneet ohjeistuksen taloteknisen sähköalan 3D-tuotekuvien tekoa varten. Yhteensopivuus helpottaa 3D-mallien tekemistä ja käyttöä. 

 Vajaa vuosi sitten käynnistetyssä hankkeessa SSTL ja NSS valmistelivat ehdotuksen ohjeistukseksi ja pyysivät siihen alkuvuodesta kommentteja laajalta joukolta alan toimijoita. Kesäkuussa pidetyn keskustelutilaisuuden lopuksi voitiin todeta, että ohjeistus hyväksytään sähköalan yhteiseksi suositukseksi.

SSTL:n toimitusjohtaja Tarja Hailikarin mukaan on tärkeää, että alalle sovitaan yhteinen tapa toteuttaa malleja, jotta niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman laajalti.

 – 3D-mallien käyttö yleistyy taloteknisessä sähkösuunnittelussa. Kaikki hyötyvät, kun mallinnustyö helpottuu, käytettävyys paranee ja kustannukset pienenevät. Tämä on luonut tarpeen graafisille 3D-tuotemalleille, joita voidaan hyödyntää eri suunnitteluohjelmistoissa, Hailikari sanoo.

Graafisella 3D-tuotemallilla tarkoitetaan CAD-symbolia, joka näyttää tuotteen ulkoiset ominaisuudet kolmiulotteisena kuvana. Sitä käytetään apuna kiinteistöjen ja alueiden mallintamisessa sekä tietomallipohjaisessa suunnittelussa. 3D-kuvan avulla tuotteen ulkonäkö, tilan tarve ja sopivuus kohteeseen voidaan todeta jo suunnitteluvaiheessa.

NSS:n toimitusjohtaja Risto Hiltusen mukaan käytön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tuote on mallinnettu.

– Tämä toteutuu yhteensopivuuden kautta, kun yhä useampi toimija voi tehdä tuotteistaan 3D-kuvia käyttäen vain yhtä formaattia. Tekemällä tästä yleisen toimintatavan voimme vahvistaa Suomen asemaa tietomallinnuksen eturintamassa, Hiltunen sanoo.

Yksittäisten 3D-tuotemallien jakelu voi tapahtua esimerkiksi Sähkönumerot.fi – tietopalvelun kautta. Myös laitevalmistaja voi jakaa tuotemallit omilta internet-sivustoiltaan. Ohjeistuksen taloteknisen sähköalan graafisten 3D-tuotemallien tekoa varten voi ladata osoitteesta www.sstl.fi/3d-kuvat.