MTK hylkäsi tarjouksen johtoaluekorvauksista

2.9.2010

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta hylkäsi tiistain kokouksessaan Energiateollisuus ry:n (ET) esittämän johtoaluekorvauksia koskevan korotusehdotuksen. Verkkoyhtiöt tarjosivat maanomistajille korvauksia, jotka jo ylittivät lainmukaisen täyden haitanarvon ja käyvän kauppahinta-arvon.

MTK haluaa kuitenkin verkkoyhtiöiden maksavan maanomistajille ylimääräisiä korvauksia maa-alueen käytöstä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maanomistajalle maksetaan täysi korvaus johtojen aiheuttamasta todellisesta haitasta. Televerkkojen osalta viestintämarkkinalaki jopa erikseen kieltää erillisten käyttökorvausten maksamisen haittakorvausten lisäksi.

– Sähköverkkoyhtiöt olisivat olleet valmiita maksamaan maanomistajalle lisäpalkkiota vapaaehtoisista sopimuksista. Haittojen arvon määrittämisessä olisi edelleen käytetty aikaisemmin yhdessä sovittuja ulkopuolisia puolueettomia asiantuntijoita. Tätä ei MTK kuitenkaan hyväksynyt, ET:n johtava asiantuntija Pertti Lindberg sanoo.

Jo nykyiset sopimuspohjaiset korvaukset ovat verkkoyhtiöitten näkemysten mukaan yleensä olleet suurempia kuin maanmittausviranomaisten lunastustoimituksissa määräämät korvaukset, jotka perustuvat samojen asiantuntijoiden määrittämiin taulukoihin. Tarjotut metsäkorvaukset vastaavat vähintään johtoalueen metsätalouden tuottoa sekä ylittävät vastaavasta metsämaasta maksettavat kauppahinnat. Vaikka verkkoyhtiöt periaatteessa ostavat johtoalueet käyvällä hinnalla, omistusoikeus jää kuitenkin edelleen maanomistajalle.

Koska MTK:n kanssa ei päästy sopimukseen korvaussuosituksista, neuvotteluja käydään nyt suoraan paikallistasolla verkkoyhtiöitten ja maanomistajien kesken. Sähkö- ja televerkkoyhtiöiden selkeä tavoite on päästä myös maanomistajaa tyydyttävään oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen sopimukseen.

– Jos johtoalueen käytöstä ja korvauksista ei päästä neuvottelemalla sopimukseen, sijoituslupa viedään rakennusviranomaisten käsittelyyn ja haittakorvaukset ratkaistaan lunastusmenettelyllä. Viranomaismenettelyllä sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen hidastuu ja lisääntyneet kustannukset tuovat paineita siirtohintojen korotuksiin. Käytännössä maanomistaja ei näin saa käteensä yhtään vapaaehtoista sopimusta suurempaa korvausta, Lindberg toteaa.