ET tyrmää ympäristöministeriön energiamääräysehdotuksen

10.11.2010

Energiateollisuus ry pitää ympäristöministeriön kaavailemia uusia energiamääräyksiä epäloogisina, harkitsemattomina ja huonosti valmisteltuina. 

Ympäristöministeriö lähetti syyskuun lopulla lausuntokierrokselle vuoden 2012 alussa voimaantuleviksi kaavaillut rakentamisen uudet, selvästi aiempaa tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset. Määräysehdotuksen mukaan uusien rakennusten ”nettolämmitystarpeesta” vähintään 25 % tulisi kattaa uusiutuvilla energialähteillä.

Energiateollisuus ry:n mukaan ajatus uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä on sinänsä kannatettava, mutta ehdotukseen sisältyvillä laskentakertoimilla uusiutuvien polttoaineiden käyttöä siirrettäisiin perusteettomasti kaukolämmön ja sähkön tuotannosta kiinteistökohtaiseen lämmitykseen.

ET:n mukaan uusiutuvien polttoaineiden käyttö olisi selvästi tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Esimerkiksi pienhiukkaspäästöjen rajoittaminen onnistuu selvästi helpommin suurissa voimalaitoksissa kuin takoissa ja pienissä lämpökattiloissa.

– Määräyksiin ehdotetut energiakertoimet eivät perustu eri lämmitysmuotojen ilmastovaikutuksiin, vaan ovat päinvastoin osittain jopa selvässä ristiriidassa kasvihuonepäästövaikutusten kanssa, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen toteaa järjestön tiedotteessa.

Naukkarisen mukaan määräysehdotukseen sisältyy myös riski öljylämmityksen perusteettomasta suosimisesta haja-asutusalueilla.

– Energiamuotojen kertoimet saattavat johtaa siihen, että fossiilisia polttoaineita käytetään rakennuskohtaisesti. Jos esimerkiksi sähkölämmityksen käyttö estetään asettamalla sähkölle korkea kerroin ja muita vaatimuksia, haja-asutusalueiden lämmitysmuodoksi voisi jatkossa valikoitua myös öljylämmitys, Naukkarinen varoittaa.

Tällä hetkellä Suomen sähköntuotannosta noin 60 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja yli 30 prosenttia perustuu uusiutuviin energialähteisiin.

 

ET:n tiedote: Energiakertoimet ristiriidassa päästövaikutusten kanssa

Ympäristöministeriön tiedote: Energiatehokkuusvaatimukset lausunnoille