Viime vuonna sähkötapaturmissa menehtyi yksi ammattilainen

11.6.2010

Tukes peräänkuuluttaa käytönjohtajilta huolellisuutta sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapitotöissä.

Yksi valvojan tärkeimmistä tehtävistä on varmistua siitä, että tarvittavat turvallisuustoimenpiteet työkohteessa suoritetaan ennen kuin työryhmälle voidaan antaa lupa työskentelyn aloittamiseen. Samoin, kun työt lopetetaan, on nimetyn valvojan varmistuttava siitä, että jännite on turvallisesti kytkettävissä.

Tukesin kenttävalvontahavaintojen mukaan käytön johtajat liian usein hoitavat puutteellisesti työnsä käyttöhenkilöstön töiden organisoinnissa ja valvonnassa. Käytön johtajan on tärkeää tiedostaa, että tehtävän hoitoon kuuluu myös "työnjohdollista" vastuuta sähkölaitteiston turvalliseen käyttöön liittyvissä järjestelyissä.

Töiden johtajien velvollisuus on huolehtia vastuualueillaan ja -kohteissaan siitä, että sähköturvallisuuden valvonta, riittävän ammattitaidon varmistaminen, opastus ja ohjeistus on järjestetty siten, kun se säädöksissä ja sähkötyöturvallisuusstandardissa edellytetään.

Viimevuotisen kuolemaan johtaneen sähkötapaturman pääsyynä oli jännitteettömyyden toteaminen pelkästään aistinvaraisesti.Työkohteessa ei oltu varmistuttu laitteiston jännitteettömyydestä sähkötyöturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Tukesin viimeisimmässä tiedotekoosteessa käsitellään myös loistelamppujen korvaamista LED-valoputkilla, uutta ilmajohtoja ja suurjänniteasennuksia käsittelevää käsikirjaa, EMC-vaatimuksia ja kaasujen talteenoton pätevyysvaatimuksia.

 Tukesin Ajankohtaista sähkölaitteistojen käytönjohtajille -tiedote