Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on hyväksytty

14.6.2010

Toimihenkilöunionin ja talotekniikka-alan työnantajaliittojen (LVI-TU, TIKLI, STTA) välisissä työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 3.6.2010 uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos hyväksyttiin liittojen hallintoelimissä ja sen pohjalta solmitaan työehtosopimus.

Ratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.6.2010 - 30.4.2013. Neuvottelutulos sisältää palkankorotukset ensimmäisen vuoden osalta seuraavasti: yleiskorotus 1.6.2010 alkaen 1,0 %, kuitenkin vähintään 27 €/kk. Lisäksi työehtosopimuksen voimaantuloa lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvaus 30 €.

Vuosien 2011 ja 2012 palkankorotukset sovitaan myöhemmin asianomaisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tekstiasioissa oleelliset muutokset koskevat isyysvapaalta maksettavaa viikon palkkaa ja sijaisuuskorvauksia. Palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja toteutumista yrityksissä edistetään perustettavalla työryhmällä.