ST-kortiston paloilmoitinohjeistoa on korjattu ja täydennetty

17.3.2010

ST-ohjeisto 1, ”Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009:n” korjauslehti on ilmestynyt.

Paloilmoitinohjeen laatinut, alan yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen asiantuntijoista koostuva työryhmä on tehnyt joukon korjauksia ja tarkennuksia ST-kortiston paloilmoitinohjeistoon. 

Esimerkiksi valvomatta jätettäviä tiloja ja paloilmoittimen teholähteen mitoitusta koskevat muutokset ovat olleet laajalla lausuntokierroksella ja työryhmä on käsitellyt saadut palautteet ja huomioinut ne korjauslehdessä.

Korjauslehdellä täydennetty ST-ohjeisto 1, ”Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (2010)” on julkaistu Sähköinfon Serveri palvelussa sähköisessä muodossa. Kevään aikana ohjeisto tullaan julkaisemaan painettuna versiona sekä suomeksi että ruotsiksi (ST-ohjeisto 16, ”Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning”).

Sähköinfon sivuilta ilmaiseksi ladattavaa korjauslehteä lukuun ottamaan ohjeiston viides, korjattu painos ei poikkea ohjeiston neljännestä painoksesta.

 

Korjauslehti ja lisätietoja Sähköinfon sivuilla