» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2010 >Muutoksia paloilmoitintarkastusten menettelytavoissa
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


TUKES tarkentaa paloilmoitintarkastusten menettelytapaa

18.6.2010

Tukes kertoo uudessa tiedotteessaan muuttaneensa yhteistyössä alan tarkastuslaitosten kanssa  tarkastuskäytäntöjä sekä käyttöönotto- että määräaikaistarkastusten osalta siten, että uusintatarkastus omana tarkastuksena on jätetty pois.

Paloilmoittimien tarkastuksissa on toimittu paloilmoittimia koskevan määräyksen, julkaisun A 60 toimintaperiaatteita noudattaen vuodesta 1999 vuoteen 2010 asti. Määräys on säädöksenä kumoutunut.

Jatkossa tarkastettava paloilmoitin joko täyttää sille asetetut vaatimukset sellaisenaan tai vähäisin puuttein, tai sitten ei täytä. Tällöin tarkastus rajataan vain tietylle osalle tai keskeytetään, mikäli edellytykset tarkastuksen asianmukaiselle suorittamiselle eivät täyty. Tarkastus voidaan keskeyttää kun laitteisto tai sen osa ei toimi, tai rakennustekniset työt ovat niin keskeneräisiä, että tarkastusta ei voida suorittaa, tai suunnitteluasiakirjat tai asennustodistus puuttuvat.

Paloilmoitinjärjestelmien laitteiden yhteensopivuus

SFS on julkaissut standardin SFS-EN 54-13 paloilmoittimissa käytettävien laitteiden yhteensopivuuden arvioinnista. Standardin käyttö laitelain perusteella ei ole ehdoton edellytys, mutta siten toimimalla täyttyy laitelain 10 § asennusliikkeiden toiminnalle asettamat hyvää asennuskäytäntöä koskevat vaatimukset.  Standardien soveltamista kaikessa paloilmoittimien rakentamisessa on lähtökohtana myös alan yleisimmin käytetyissä ohjeistuksissa ST 2010 ja CEN/TS 54-14:fi.

Tarkastuslaitoksilta tulleen tiedon perusteella kaikista pienemmistä asennustöistä työhön vastuullinen asennusliike ei ole aina laatinut asetuksen edellyttämää asennustodistusta. Mm. käyttöönottotarkastuksen edellyttämiä lisätöitä ei ole asianmukaisesti dokumentoitu. Jokaisen alalla toimivan vastuuhenkilön on huolehdittava, että asennustyöstä, myös lisätöistä, laaditaan aina asennustodistus. Todistus tehdään siinä laajuudessa kun työtä on tehty.

Tukesin kotisivuilla on avattu uusi asennusliikerekisteri, josta voi hakea paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeitä sekä niiden vastuuhenkilöitä. Rekisteristä voi hakea tietoja vaatimukset täyttävistä liikkeistä toimialoittain, vastuuhenkilöittäin ja myös paikkakunnittain. Vanha excel-pohjainen rekisteri pidetään käytössä vielä toistaiseksi. Uusi rekisteri löytyy osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

Tiedotteessa kerrotaan myös paloilmoittimessa käytettävien laitteiden yhteensovittaminen paloilmoittimien ja sammutuslaitteistoja koskevien tutkintojen sekä ilmoitustietojen välittymistä koskevan vikavalvonnan muutoksista.

TUKESin tiedote