Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto avasi vaalikeskustelun

18.6.2010

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry järjesti 17.6.2010 vaalikeskustelun, joka käsitteli kiinteistöalan roolia seuraavalla vaalikaudella.

Tilaisuudessa panelistit nostivat voimakkaasti esiin ilmasto- ja energiapolitiikan merkityksen tulevalla vaalikaudella. Tämä tulee vaikuttamaan niin kaikkiin tehtäviin tuki- ja veroratkaisuihin kuin rakentamisen määräyksiinkin. 

Paikalle oli kutsuttu ministeri Jan Vapaavuori (kok), kansanedustajat Timo Juurikkala (vihr), Kimmo Tiilikainen (kesk), Pia Viitanen (sdp) ja Kari Uotila (vas) sekä eduskuntaryhmän pääsihteeri Björn Månsson (r).

Ministeri Jan Vapaavuori totesi, että nyt on ensimmäistä kertaa olemassa selkeä yhteinen tahto yhdyskuntien tiivistämiseen. Kaikki panelistit nostivat voimakkaasti esiin yhdyskuntien eheyttämisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn välisen yhteyden sekä joukko- ja erityisesti raideliikenteen kehittämisen tärkeyden, kun heiltä kysyttiin teesejä vaalikaudelle 2011-2014.

RAKLI on esittänyt hallitusohjelmatavoitteissaan vaatimuksen yhdyskuntapoliittisen ohjelman laatimisesta. Ohjelman avulla voitaisiin luoda selkeä ja yhtenäinen linja siitä, miten yhdyskuntia kehitetään ja tiivistetään koko valtakunnan tasolla. Ohjelman tulisi kattaa niin kiinteistöt, liikenneratkaisut kuin palvelutkin kokonaisuutena, jotta yhdyskuntarakennetta saataisiin kehitettyä toimivammaksi.

Ministeri Vapaavuori ja kansanedustaja Viitanen nostivat esiin käytön merkityksen energian säästämisessä. Koska energiatalkoissa tarvitaan nyt nopeita toimia, on säästöjen aikaansaamiseen etsittävä muitakin keinoja kuin melko hitaasti vaikuttavat rakentamisen määräykset ja yhdyskuntarakenteen muutokset, muistutti Kimmo Tiilikainen.