Loisteputkia korvaavat LED-valoputket todettu vaarallisiksi

20.4.2010

Loisteputkia korvaavissa LED-valoputkissa on todettu erittäin vakava puute, joka vaarantaa lampun vaihtajan turvallisuuden. LED-valoputkea vaihdettaessa on mahdollista saada sähköisku putken toisesta päästä toisen pään ollessa kiinni lampunpitimessä. Suomessa riskin aiheuttavia LED-valoputkia on TUKESin arvioiden mukaan käytössä useita tuhansia.

Turvatekniikan keskus TUKES on testauttanut markkinoilta hankkimiaan LED-valoputkia akkreditoiduissa testauslaboratorioissa. Tähän mennessä saatujen tutkimustulosten perusteella kaikki testatut LED-valoputket ovat olleet vaatimusten vastaisia, koska niistä aiheutuu sähköiskun vaara lampun vaihdon yhteydessä. Kaikki TUKESin testauttamat LED-valoputket ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voidaan asentaa standardinmukaisesti mitoitettujen loisteputkien tilalle tavallisiin loistelamppuvalaisimiin.

Testautetuissa LED-valoputkissa 230 V jännite syötetään valaisimen loistelampunpitimien kautta valoputken päihin. Tällöin on vaarana saada sähköisku, koska lamppua vaihdettaessa toisen pään ollessa kiinni lampunpitimessä voi helposti koskettaa lampun toisen pään paljaita koskettimia, jotka ovat jännitteisiä LED-valoputken välityksellä.

LED-valoputken asentaminen valaisimeen edellyttää valaisimen rakenteeseen muutoksia. Valaisimesta on poistettava sytytin, jotta lamppu toimii. Usein myös kuristin neuvotaan ohitettavaksi tehohäviöiden pienentämiseksi. Muutettu valaisin ei jälkeenpäin enää sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

LED-valoputken asentaminen loistelampulle tarkoitettuun valaisimeen ei vastaa valaisinvalmistajan tarkoittamaa käyttöä. Valaisimen käyttötarkoituksen sekä rakenteen muuttaminen edellyttävät aina uutta vaatimustenmukaisuuden arviointia, jotta tuotteen turvallisuus varmistetaan. Vastuu valaisimen turvallisuudesta siirtyy muutostöiden tekijälle.

TUKES muistuttaa käyttäjiä ja asentajia valaisimien muutostöihin liittyvistä vastuukysymyksistä ja kehottaa LED-valoputkien käyttäjiä selvittämään myyjältä tuotteiden soveltuvuuden kyseessä olevaan valaisimeen. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset valaisimen käytössä ja huollossa edellytettävät erityistoimenpiteet. Todettu turvallisuuspuute voi tulla esiin mahdollisesti pitkänkin ajan kuluttua, kun LED-valoputkia vaihdetaan tai siirretään muihin valaisimiin.