Väitös: Kiire johtaa ammattilaisten sähkötapaturmiin

21.12.2010

Diplomi-insinööri Tuuli Tulosen Tampereen teknillisessä yliopistossa 17.12.2010 tarkastetun väitöskirjan mukaan kiire, huolimattomasti tehdyt jännitetyöt ja maadoituksen laiminlyönti ovat sähköalan ammattilaisten suurimpia riskitekijöitä. 

Sähköalan ammattilaisten tapaturmat sattuvat useimmiten silloin, kun työkohdetta ei ole tehty jännitteettömäksi, jännitteettömyyttä ei ole todettu tai työmaadoitusta ei ole tehty. Tulosen kyselytutkimukseen osallistuneiden sähköalan ammattilaisten mukaan turvallisuuden laiminlyönti johtuu ennen kaikkea kiireestä. Kiirettä pidettiin myös suurimpana sähkötyöturvallisuusriskinä.

Kiireen taustalla katsottiin usein olevan organisatorisia ongelmia, jotka liittyivät esimerkiksi työn suunnitteluun ja toteutukseen.

– Kiireen lisäksi varmistavien toimenpiteiden tekemättä jättämisen katsottiin johtuvan muun muassa erinäisistä tahallisista ja tahattomista inhimillisistä tekijöistä. Myös muun muassa työntekijän iällä sekä työnantajaorganisaation koolla ja toimialalla oli jonkin verran merkitystä siihen, mitkä riskit koettiin pahimmiksi, Tulonen kertoo.

Tulonen esittelee väitöskirjassaan tyypillisimmät sähkötapaturmien taustalla vaikuttavat tekijät sekä tulosten pohjalta luomansa sähkötapaturmamallin. Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkötapaturmien tutkinnassa kohdistamaan tutkintaa välittömien syiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

– Tapaturmien torjunta on tehokkainta, kun keskitytään vaarallisia toimintatapoja aiheuttaviin ja ylläpitäviin tekijöihin, Tulonen sanoo.

Tulonen teki väitöskirjansa työskennellessään tutkijana Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu -yksikössä. Nykyisin hän työskentelee Turvatekniikan keskus Tukesissa Tampereella.