Suomen ja Viron välisen uuden merikaapelin rakennustyöt alkavat

29.9.2010

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on vahvistanut EstLink 2 -merikaapelin rakentamisen aloittamisen nopeutetulla aikataululla.

Fingrid asetti keväällä investointipäätöksensä ehdoksi Viron sähkömarkkinoiden toimivuuden ja EU:n 100 miljoonan euron tuen hankkeelle. Molemmat ehdot ovat Fingridin mukaan täyttyneet ja 320 miljoonan euron merikaapeli toteutetaan yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin kanssa. 

Hankkeeseen liittyvät lupahakemukset on toimitettu viranomaisille keväällä 2010 ja kaikki projektin keskeiset tarjouskyselyt ovat meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toimittajien kanssa vielä vuoden 2010 aikana. Maanrakennustyöt alkavat Anttilan sähköasemalla Porvoossa jo syksyllä 2010, jotta aikataulutavoitteissa pysytään.

Suunniteltu uusi siirtoyhteys on 650 megawattia. Uusi sähkönsiirtoyhteys nostaa maiden välisen kokonaissiirtokapasiteetin siten noin 1000 megawattiin yhdistäen Pohjoismaiset ja Baltian sähkömarkkinat Itämeren alueen markkinaksi. Yhteys myös turvaa Itämeren alueen sähkön toimitusvarmuutta.

Tavoitteena on ottaa uusi linkki kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alussa. Olemassa olevan Estlink 1 -merikaapelin 350 megawatin siirtokapasiteetti on täydessä käytössä ja kapasiteetin kysyntä on usein ylittänyt tarjonnan.