» Etusivu » Yhteystiedot » Mediakortit » sopimuslomakkeet » Sähköala-lehti
  Etsi tietoa Sähköala.fi -sivuilta:  
 
     
» Etusivu >
Ammattilaiset >Sähköalan uutisia >Uutisarkisto >2010 >Uusi verkostosuositus mikrotuotannon liittymiskäytännöistä
Tulosta sivu
     
   
 


 
     


Uusi verkostosuositus mikrotuotannon liittymiskäytännöistä

8.4.2010

Mikrotuotannon verkkoon liittäminen ei ole ongelmatonta, mutta kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa.Energiateollisuus ry:n jäsenilleen tekemä verkostosuositus käsittelee mikrotuotannon eli hyvin pienimuotoisen sähköntuotannon liittämistä yleiseen sähkönjakeluverkkoon. Suosituksessa käydään läpi tekniset vaatimukset tuotantolaitoksille sekä tuotannon mittaukseen ja tuottajan ja verkkoyhtiön välisiin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Verkostosuositus ohjeistaa myös mikrotuotantokohteissa työskentelevää urakoitsijaa.

Vuoden vaihteessa julkaistu verkostosuositus kokoaa yhteen tietoa mikrotuotannon liittämisestä verkkoon. Se on toteutettu yhtenäistämään liittämiskäytäntöjä ja helpottamaan mikrotuotannon liittämistä.

Mikrotuotannon liittäminen kiinnostaa paitsi laitteen omistajaa myös verkkoyhtiöitä sekä laitteita asentavia sähköurakoitsijoita. ”Verkostosuositukseen kerätyistä tiedoista on hyötyä kaikille näille osapuolille”, kommentoi Energiateollisuuden sähköverkkotoimialan johtaja Kenneth Hänninen.

Verkkoa voi käyttää ylituotannon puskurina

Sähkön mikrotuottaja hyötyy tietyissä tapauksissa verkkoonliittymisestä, vaikkei sähkölle löytyisikään ostajaa. Verkonhaltija voi antaa mikrotuottajalle luvan syöttää pieniä määriä sähköä verkkoon ilman tuotannon siirtomaksua.

Tästä on tuottajalle hyötyä, kun hän voi käyttää verkkoa puskurina sille ylituotannolle, jota hän ei itse saa käytettyä. Näin tuottaja voi välttyä esimerkiksi kalliin ja tilaa vievän akuston hankkimiselta.

Mikäli sähköä syötetään yleiseen verkkoon, tulee sen olla turvallista ja hyvälaatuista. Laitteisto ei saa syöttää verkkoon häiriöitä eikä aiheuttaa turvallisuusriskiä. ”Mikrotuotantoa tulee voida liittää verkkoon helposti, mutta turvallisuuden on oltava ykkössijalla”, Hänninen korostaa.

Suositus käy yksityiskohtaisesti läpi mikrotuotantolaitteistolta vaadittavat tekniset ominaisuudet. Kaikkien vaatimusten taustalla on halu varmistua siitä, että laitteisto on turvallinen sekä tuotantokohteelle että muulle verkolle.

Turvallisuuden varmistamisen vuoksi on tärkeää, että verkonhaltija saa tiedon kaikista verkkoon liitettävistä mikrotuotantolaitoksista. Mikrotuottajan tuleekin tehdä sähkön syöttämisestä aina erillinen sopimus verkonhaltijan kanssa.

Verkostoasentajien turvallisuus puhuttaa

Ehkä eniten keskustelua verkostosuosituksen tiimoilta on aiheuttanut kysymys takasyöttöriskistä. Kun asentajat työskentelevät verkossa, heidän turvallisuutensa ei saa joutua vaakalaudalle verkkoon liitetyn mikrotuotannon takia.

Verkossa toimiessa asentajien tulee olla selvillä riskeistä ja huolehtia niiden välttämisestä. Mikrotuotantolaitokset tulee erottaa verkosta työskentelyn ajaksi esimerkiksi verkkoon liitetyillä varokkeilla tai mikrotuotantolaitoksen yhteydessä olevalla erottimella.

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että takasyöttöriski on suurin sellaisilla laitoksilla, joiden olemassa olosta verkossa ei tiedetä. Tästä syystä huolellinen jännitteettömyyden toteaminen molemmilta puolilta korostuu verkostotyöskentelyssä tulevaisuudessa.

”Toivomme, että mikrotuotannon verkkoon liittämistä ei tulevaisuudessa koettaisi hankalana asiana, ja ettei tuottajalla olisi kynnystä ilmoittaa laitoksestaan verkkoyhtiölle. Tämä parantaa turvallisuutta olennaisesti”, Hänninen muistuttaa.

Motivan opas neuvoo kuluttajia

Motiva ja Suomen tuulivoimayhdistys ovat tuottaneet oppaan pientuulivoimalan hankkimisesta. Oppaan tekemisessä on ollut mukana joukko tärkeimpiä pientuulivoimaloiden maahantuojia ja valmistajia.

Opas on linjassa Energiateollisuuden verkostosuosituksen kanssa. ”On tärkeää, että kaikilla mikrotuotannon osapuolilla on samat tiedot verkkoon liittämisen vaatimuksista. Yhtenäinen ohjeistus sekä mikrotuottajalle että verkonhaltijalle on tärkeä”, Hänninen painottaa.

Energiateollisuuden verkostosuositus ei ota kantaa tuotantomuotoon, vaan sitä voidaan soveltaa kaikenlaiselle tuotannolle. Suositus auttaa sähköverkkoa valmistautumaan mikrotuotantomäärien kasvuun.

”Mikrotuotannon verkkoon liittäminen ei ole ongelmatonta, mutta kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa. Vaatimukset eivät ole mahdottomia toteuttaa ja niitä noudattamalla saamme ympäristöystävällistä ja lähellä kulutusta tuotettua energiaa liitettyä verkkoon turvallisesti ja helposti”, summaa Hänninen lopuksi.

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Energiateollisuus ry:ssä. Hän on tehnyt diplomityönsä mikrotuotannon liittämisestä sähköverkkoon sekä ollut mukana artikkelin aiheena olevan verkostosuosituksen laadinnassa.

Artikkeli on tiivistelmä Sähköala-lehden numerossa 4/2010 julkaistusta kirjoituksesta.