Ensto kasvoi epävarmassa markkinatilanteessa

1.3.2012

Vuosi 2011 oli Enstolle positiivinen, vaikka epävakaa taloustilanne ehti jo ennakoida kasvun taittumista. Kestävään kehitykseen vahvasti panostanut Cleantech-yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 17 prosenttia päätyen 252 miljoonaan euroon.

Edellisvuonna toteutunut ranskalaisen Novexia-yhtiön liiketoimintakauppa selitti osan kasvusta, mutta myös orgaaninen kasvu oli merkittävää. Voimakkaasti kasvaneesta tuotekehityspanostuksesta johtuen liikevoitto kasvoi viime vuonna hitaammin ja oli 14,2 miljoonaa euroa.

Suomessa Enston liikevaihto kasvoi hieman ja oli 25 prosenttia koko yhtymän liikevaihdosta. Suomessa kysyntää kasvattivat sähkölaitostuotteiden ohella eniten talotekniikan ratkaisut sekä teollisuuden kotelointiratkaisut. Muut Pohjoismaat toivat myynnistä reilun viidenneksen. Suurin markkina-alue oli muut EU-maat, ja siellä erityisesti Ranska.

Liiketoiminta-alueista suurin Ensto Utility Networks kasvoi erittäin voimakkaasti. Ensto vahvisti asemaansa verkonrakennusmarkkinoilla erityisesti Ranskassa ja muissa ranskankielisissä maissa. Muita verkonrakennuksen kasvualueita olivat Norja, Venäjä, Kazakstan ja Puola. Menestystä Venäjällä siivitti kesällä solmittu kumppanuus IDGC Holdingin (MRSK) kanssa venäläisen jakeluverkon kehittämiseksi. Yhtymä omistaa yli 7 miljoonaa kilometriä sähköverkkoa Venäjällä.

Niin talotekniikan kuin koteloratkaisujenkin liiketoiminta-alueet pysyivät likipitäen edellisvuoden tasolla. Voimakkaimmat kasvumarkkinat olivat lämmön talteenottolaitteissa ja sähkölämmitystuotteissa erityisesti Venäjällä sekä ledivalaistuksessa Suomessa ja Ruotsissa. Uudet ratkaisut mm. sähköautojen lataukseen ja ATEX-kotelointiratkaisut räjähdysherkille alueille saivat nekin hyvän vastaanoton.

 

Enston tulostiedote yhtiön sivuilla