Joka kymmenes suunnittelee sähköremontin teettämistä

29.2.2012

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tilaaman kuluttajatutkimuksen mukaan 11 % suomalaisista harkitsee jonkinlaisen sähköremontin teettämistä kotiin lähivuosina.

Remontointi-into näyttää laantuneen jonkin verran edellisestä, vuoden 2010 kyselystä. Kyselyn tehneen Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen mukaan tähän saattaa vaikuttaa ainakin kotitalousvähennyksen ja muiden remonttitukien pienentyminen. Toisaalta remontteja on myös tehty ja teetetty ahkerasti viime vuosina, joten niiden suurin kysyntä saattaa olla jo hieman laantumaan päin.

Varsinkin keittiöremonteille näyttäisi olevan yhä kysyntää, kyselyn mukaan 14 prosenttia kaikista suomalaisista, ja lapsiperheistä jopa joka viides harkitsee tai saattaisi harkita keittiöremontin teettämistä lähivuosina. Putkiremontti odottaa puolestaan 6 prosenttia vastaajista. Heistä puolet arvioi, että linjasaneerauksen yhteydessä tullaan teettämään myös sähkötöitä.

Remontti-into on suurinta kyselyyn vastanneiden 35-49 -vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Heistä lähes joka viides arvioi tilaavansa jotakin remonttitöitä lähivuosien aikana. Vähiten remonttisuunnitelmia oli ymmärrettävästi kyselyn alle 25-vuotiailla vastaajilla.

Suurin osa vastaajista ilmoitti sähköremonttitarpeen suurimmaksi syyksi halun parantaa oman kodin sähköturvallisuutta, mutta varsinkin nuoremmat vastaajat pitivät myös kodin asumismukavuuden parantamista lähes yhtä tärkeänä syynä. Vastaavasti vanhemmat vastaajat nostivat muita useammin esille halun parantaa kodin energiatehokkuutta sähköistyksen avulla.

Taloustutkimuksen helmikuun alussa tekemään puhelinhaastatteluun vastasi 500 satunnaisotannalla valittua Suomessa asuvaa henkilöä.

 

Sähkötreffit.fi - osaavat sähkömiehet kodin sähköremontteihin